Tietojen lataaminen...
CC tech sankari banneri

Kalsiumkloridin teolliset käyttökohteet

CC Teollinen kuva

Eurooppa, Afrikka ja Aasia

CC tech KalsiumkloridiCC tech®

Euroopassa, Afrikassa ja Aasiassa asiakkaamme käyttävät  CC tech  brändiämme erilaisiin sovelluksiin, kuten vedenkäsittelyyn, öljynporaukseen, betonin kovettamiseen, sellun ja paperin valmistukseen sekä kosteuden imeytykseen. Tehtaamme sijaitsevat Saksassa, Ruotsissa ja Suomessa, ja tuotantomme on sertifioitu ISO 9001- ja ISO 14001 -standardien mukaisesti. Strategisesti Belgiassa, Espanjassa, Ruotsissa ja Suomessa sijaitsevien varastojen kautta voimme vastata nopeasti tarpeisiisi ja olemme hyvin valmistautuneita toimittamaan tuotteitamme aina asiakkaidemme tuotantolaitoksiin asti. Teemme yhteistyötä suoraan sekä suurten että pienten loppukäyttäjien kanssa, mutta toimitamme myös jakeluverkoston kautta pienempiä määriä ympäri maailmaa.

Pohjois-Amerikka

Kalsiumkloridia vedenkäsittelyyn

TETRA Technologies tarjoaa hyvin liukenevaa kalsiumkloridia, jota on saatavana joko kirkkaana nesteenä tai valkoisina hiutaleina. Sitä käytetään monenlaisissa teollisissa sovelluksissa kuten jäteveden käsittelyssä, jätevesissä sellun ja paperin käsittelystä polymeerien valmistukseen, kosteuden imeytykseen ja jäätymisen hallintaan.

Fluorin poisto

Kalsiumkloridia voidaan käyttää tehokkaasti fluorin poistoon. Fluoripitoisten jätevesien käsittely on yhä enemmän huolenaiheena, koska juomaveden fluoripitoisuudesta on tullut osa julkista ja lainsäädännöllistä asialistaa. Teollisuudessa, kuten öljynjalostamoissa, alumiinisulattamoissa ja puolijohteiden tuotantolaitoksissa, syntyy runsaasti fluoripitoisia jätevesiä, jotka on käsiteltävä ennen niiden johtamista yleisiin vesistöihin.

Fosfaatin vähentäminen

Kalsiumkloridi vähentää tehokkaasti lannoitteiden valumista ja teollisuuden jätevesistä peräisin olevia fosfaatteja. Poistamisen jälkeen talteenotettu kiintoaine voidaan joissakin tapauksissa käyttää uudelleen tai myydä. Fosfaattivalumien vähentäminen on tärkeää, jotta voidaan vähentää järvien, jokien ja rannikkovesien ylikuormitusta, joka aiheuttaa liiallista leväkasvua.

Sulfaatin vähentäminen

Kalsiumkloridi vähentää tehokkaasti sulfaatteja jätevesivirroissa, jolloin syntyy kiinteää kipsiä, jota voidaan suodattaa ja myydä tai hävittää. Purkamisesta, kaivostoiminnasta ja mineraalien käsittelystä peräisin olevat sulfaatit voivat happamoittaa pintavesiä ja maaperää ja aiheuttaa haitallisia happamia sateita.

Kolloidin destabilointi

Kalsiumkloridi on erinomainen koagulantti öljyn- ja kaasuteollisuuden sekä elintarvike- ja juomateollisuuden jätevesien käsittelyssä.

Kalsiumhiutaleet betonin kiihdyttimenä

Betoni on yksi maailman käytetyimmistä rakennusmateriaaleista, ja se on välttämätön useimmissa rakennushankkeissa. Kalsiumkloridilla on tärkeä rooli raudoittamattomissa betonituotteissa, kuten kattotiilissä ja päällystekivissä. Osana integroitua verkostoamme TETRA voi toimittaa irtotavarana kalsiumkloridia sementin ja betonin kiihdyttimenä kaikkialla maailmassa.

Nestemäisen TETRA SuperSet -kalsiumkloridin ja kuivan TETRA Flake -kalsiumkloridin käyttö betonissa lyhentää merkittävästi betonin kovettumisaikaa nopeuttamalla hydrataatiota tai kuivumista, mikä on erityisen hyödyllistä kattotiilien ja päällystetiilien valmistuksen kaltaisissa tuotteissa, jotta tuote voidaan purkaa muotista paljon nopeammin. Normaali lisäysmäärä on 0,5-2,0 prosenttia sementin määrästä. Kovettumisaikaa voidaan lyhentää jopa 50 prosenttia.

Suorituskyky alhaisessa lämpötilassa

Kiihdyttävä vaikutus korostuu alhaisissa lämpötiloissa, ja sen ansiosta betonin kovettuminen on mahdollista paljon alhaisemmissa lämpötiloissa ilman kalsiumkloridin käyttöä.

Korkea varhaislujuus

Käyttökohteissa, joissa aika on ratkaisevan tärkeää, kuten perustuksissa ja päällysteiden hätäpaikkauksissa, kalsiumkloridin lisääminen valmisbetoniin voi lyhentää odotusaikaa, ennen kuin pinnat voivat kantaa kuormia.

Kalsiumkloridia sisältävä valmisbetoni tarjoaa merkittäviä taloudellisia etuja betoniurakoitsijoille pienentämällä kustannuksia ja parantamalla niiden yleistä suorituskykyä ja voittoja.

Polymeerien valmistus

Kalsiumkloridia käytetään polymeerien valmistuksessa erottamaan polymeerin aggregaattimolekyylit emulgointiaineesta. Kalsiumkloridia käytetään muun muassa synteettisen kumin ja iskunkestävien aineiden valmistuksessa.

Sellun ja paperin käsittely

Kalsiumkloridia käytetään massa- ja paperiteollisuudessa koagulanttina orgaanisten polymeerien suorituskyvyn parantamiseksi. Sitä käytetään usein paperin valmistuksessa painettavuuden parantamiseksi, sillä se parantaa paperin pinnan sähkönjohtavuutta, mikä terävöittää tekstin ja kuvien painojälkeä. Kalsiumkloridia käytetään myös poistamaan mustetta paperin kierrätyksessä ja lisäämään aaltopahvin rainan lujuutta.

Kosteuden poisto (kuivausaineet)

Hygroskooppisen ominaisuutensa ansiosta kalsiumkloridia käytetään kosteuden poistoon kodin ja kaupallisissa kosteudenpoistolaitteissa sekä kaasujen ja liuottimien kuivaamiseen teollisissa sovelluksissa.

Kaivosteollisuuden sovellukset

Kalsiumkloridia käytetään pakkasenkäsittelyaineena (FCA) helpottamaan mineraalien purkamista ja käsittelyä talvikuukausina. Siitä on tullut mineraaliteollisuuden hyväksymä käytäntö.

Sekä maanalaisen että avolouhoksen kaivostoimintaa säännellään työympäristön pölypäästöjen tason osalta. Koska kalsiumkloridi on hygroskooppista ja vetistyvä, se minimoi pölypäästöt, kun se levitetään kuljetusteille. Sitä käytetään kaivostoiminnassa myös päällystämättömien kuljetusteiden stabilointiin. Sen lisäksi, että se pitää pölypitoisuuden alhaisena, sen käyttö myös vähentää huomattavasti yleisiä ylläpitokustannuksia.  

TETRA Kalsiumkloridituotteet

TETRA on erilaisten kalsiumkloridilaatujen maailmanlaajuinen tuottaja. Tutustu siihen, miten kalsiumkloridituotteet käytetään monilla eri teollisuudenaloilla, kuten öljy- ja kaasuteollisuudessa, teollisuudessa, maataloudessa, tienpäällystyksessä ja jäänpoistossa sekä elintarvikkeiden jalostuksessa.

Pohjois-Amerikka

Eurooppa, Afrikka ja Aasia

CC-tech kalsiumkloridi

Pohjois-Amerikka

Eurooppa, Afrikka ja Aasia

CC-tech kalsiumkloridi

Ota yhteyttä tiimiimme
Tiimimme vastaa mielellään kysymyksiisi tai antaa yksityiskohtaisia tietoja. Täytä lomake, niin otamme yhteyttä mahdollisimman pian.