Tietojen lataaminen...
Tietoja Hero Bannerista

Ehdot ja edellytykset

TERVETULOA! LUE NÄMÄ EHDOT HUOLELLISESTI ENNEN KUIN KATSOT TAI KÄYTÄT MITÄÄN TÄMÄN VERKKOSIVUSTON OSAA.

KATSOMALLA TAI KÄYTTÄMÄLLÄ TÄTÄ VERKKOSIVUSTOA OSOITAT HYVÄKSYVÄSI JA SUOSTUVASI NOUDATTAMAAN ASETETTUJA EHTOJA JA EDELLYTYKSIÄ. FORTH JÄLJEMPÄNÄ ("SOPIMUS").  JOS ET HYVÄKSY ASETETTUJA EHTOJA JA EDELLYTYKSIÄ. FORTH ALLA, POISTU TÄLTÄ VERKKOSIVUSTOLTA VÄLITTÖMÄSTI.

EHDOT JA EDELLYTYKSET

1. Hyväksyminen.

1.1. Tämä sopimus on sopimus TETRA Technologiesin ("TETRA") kanssa, joka on Delaware TETRAn verkkosivuston (jäljempänä "verkkosivusto") käyttöönne.  Sinun on suostuttava noudattamaan kaikkia tämän sopimuksen ehtoja, jotta voit jatkaa verkkosivuston katselua tai käyttöä.

1.2. TETRA pidättää itsellään oikeuden muuttaa, muokata, lisätä tai poistaa minkä tahansa osan tästä sopimuksesta kokonaan tai osittain milloin tahansa yksinomaisen ja ehdottoman harkintansa mukaan. Tähän sopimukseen tehdyt muutokset julkaistaan osoitteessa www.onetetra.com. On tärkeää, että tutustut tähän sopimukseen aika ajoin varmistaaksesi, että olet tietoinen kaikista lisäyksistä, tarkistuksista tai muutoksista, joita olemme mahdollisesti tehneet tähän sopimukseen. Jos jatkat verkkosivuston käyttöä muutosten tekemisen jälkeen, katsotaan, että hyväksyt muutokset.

2. Tekijänoikeus.  Verkkosivusto on suojattu tekijänoikeudella U.S. tekijänoikeuslainsäädäntöä, kansainvälisiä sopimuksia ja muita tekijänoikeuslakeja. Kaikki verkkosivuston sisältämä materiaali on tekijänoikeussuojattua, ja sen omistaa tai sitä hallitsee TETRA tai se osapuoli, joka on mainittu sisällön toimittajana. Sitoudut noudattamaan kaikkia muita tekijänoikeuksia koskevia ilmoituksia, tietoja tai rajoituksia, jotka sisältyvät mihin tahansa verkkosivuston osaan. Minkä tahansa verkkosivuston sisällön kopioiminen tai tallentaminen on nimenomaisesti kielletty ilman TETRAn tai verkkosivustolla ilmoitetun tekijänoikeuden haltijan kirjallista ennakkolupaa.

3. Tavaramerkit. TETRA omistaa useita tavaramerkkejä ("Tavaramerkit"). Sitoudut olemaan poistamatta mitään tavaramerkkiä tai vastaavaa ilmoitusta mistään verkkosivustolta saamastasi sisällöstä. Tavaramerkkien käyttöä koskevat kysymykset tulee osoittaa TETRAlle.

4. Verkkosivuston muutokset. TETRA voi milloin tahansa muuttaa, keskeyttää tai lopettaa minkä tahansa verkkosivuston osan. TETRA voi myös rajoittaa tiettyjä ominaisuuksia ja palveluja tai rajoittaa pääsyä verkkosivuston osiin tai koko verkkosivustoon ilman ennakkoilmoitusta tai vastuuta.

5. Vakuutukset ja takuut. Vakuutat, takaat ja sitoudut siihen, että:

5.1. Olet vähintään kahdeksantoista vuotta vanha; ja

5.2. Et lataa, lähetä, lähetä, levitä tai muuten julkaise verkkosivust on kautta mitään aineistoa, joka:

5.2.1. Rajoittaa tai estää muita käyttäjiä käyttämästä verkkosivustoa ja nauttimasta siitä;

5.2.2. ovat laittomia, uhkaavia, loukkaavia, herjaavia, kunnianloukkauksia aiheuttavia, säädyttömiä, pornografisia, rivoja tai sopimattomia;

5.2.3. Käyttäytyä tai rohkaista sellaiseen toimintaan, joka olisi rikos, johtaisi siviilioikeudelliseen vastuuseen tai muutoin rikkoisi lakia;

5.2.4. Rikkoa, plagioida tai loukata kolmannen osapuolen oikeuksia, mukaan lukien rajoituksetta tekijänoikeudet, tavaramerkit, patentit, yksityisyyden suojaa tai julkisuutta koskevat oikeudet tai muut kolmannen osapuolen oikeudet;

5.2.5. Sisältää viruksen tai muun haitallisen tai mahdollisesti haitallisen komponentin;

5.2.6. Sisältää minkäänlaista tietomainontaa; ja/tai

5.2.7. Muodostavat tai sisältävät vääriä tai harhaanjohtavia alkuperämerkintöjä tai tosiseikkoja koskevia lausumia.

5. Ei hyväksyntää. TETRA ei edusta eikä tue minkään verkkosivuston kautta esitetyn tai jaetun viestin, neuvon, mielipiteen, lausunnon, muistion tai muun tiedon tarkkuutta tai luotettavuutta. Hyväksyt, että kaikki tällaiseen viestiin, neuvoon, mielipiteeseen, lausuntoon, muistioon tai tietoon perustuva luottamus on täysin omalla vastuullasi. TETRA pidättää oikeuden oman harkintansa mukaan korjata verkkosivuston missä tahansa osassa olevia virheitä tai puutteita. TETRAlla ei ole velvollisuutta korjata verkkosivuston missä tahansa osassa olevia virheitä tai puutteita.

6. Linkit muille sivustoille. Verkkosivusto voi sisältää linkkejä ja viitteitä muihin World Wide Web -sivustoihin ja -resursseihin. Jos napsautat näitä linkkejä, siirryt muille verkkosivustoille, jotka eivät ole TETRAn omistuksessa tai valvonnassa (yhteisesti "kolmannen osapuolen sivustot"). TETRA ei voi valvoa kolmansien osapuolten sivustoilla esitettyjä tai myytyjä lausuntoja, tuotteita tai palveluja. Linkit kolmansien osapuolten sivustoihin eivät merkitse sitä, että TETRA hyväksyisi kolmansien osapuolten sivustoja tai kolmansien osapuolten sivustoilla tarjottuja tai myytyjä lausuntoja, tuotteita tai palveluja.

7. Muiden sivustojen linkit. Mikä tahansa muu osapuoli, joka linkittää verkkosivustolle:

7.1. Ei saa luoda selain- tai rajausympäristöä verkkosivuston sisällön ympärille;

7.2. Voi linkittää verkkosivuston sisältöön, mutta ei kopioida sitä;

7.3. Ei saa antaa ymmärtää, että verkkosivusto tai TETRA tukee tai sponsoroi sitä tai sen tuotteita;

7.4. Ei saa antaa vääriä tietoja TETRAsta tai sen tuotteista tai palveluista;

7.5. Ei saa käyttää tavaramerkkejä ilman TETRAn etukäteen antamaa kirjallista lupaa; ja

7.6. Ei saa sisältää sisältöä, jota voidaan pitää mauttomana, loukkaavana tai kiistanalaisena.

8. Rekisteröinti- ja maksukäytäntö. Rekisteröityminen saattaa edellyttää rekisteröitymistä, jotta voit käyttää tiettyjä verkkosivuston osia. Rekisteröitymisesi ei velvoita meitä tarjoamaan sinulle mitään tiettyä palvelua.

8.1. Jos sinun on maksettava saadaksesi tarjoamiamme tavaroita tai palveluita, sitoudut maksamaan kaikki tililtäsi perittävät maksut, mukaan lukien sovellettavat verot, maksun tai maksun erääntymishetkellä voimassa olevien laskutusehtojen mukaisesti. Pidätämme oikeuden muuttaa maksujen tai maksujen määrää tai määräytymisperusteita sekä ottaa käyttöön uusia maksuja tai maksuja.

8.2. Pidätämme oikeuden sulkea tilisi mistä tahansa pätevästä syystä, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, sovellettavien maksujen maksamatta jättäminen, milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.

9. Verkkosivustolla saatavilla olevia ohjelmistoja koskeva ilmoitus.

9.1. Saatamme aika ajoin asettaa ohjelmistoja ladattavaksi tai ostettavaksi verkkosivustolta. Kaikki ohjelmistot, jotka asetamme ladattavaksi verkkosivustolta ja/tai palvelimiltamme ("Ohjelmisto"), ovat TETRAn ja/tai sen toimittajien tekijänoikeudella suojattuja teoksia. Ohjelmiston käyttöäsi säätelevät ohjelmistoon liitetyn tai sen mukana toimitetun loppukäyttäjän lisenssisopimuksen ("Lisenssisopimus") ehdot. Loppukäyttäjä ei saa asentaa mitään ohjelmistoa, johon liittyy tai joka sisältää Lisenssisopimuksen, ellei hän ensin hyväksy Lisenssisopimuksen ehtoja.

9.2. RAJOITTAMATTA EDELLÄ MAINITTUA, OHJELMISTON KOPIOINTI TAI JÄLJENTÄMINEN MILLE TAHANSA TOISELLE PALVELIMELLE TAI PAIKKAAN EDELLEEN JÄLJENTÄMISTÄ TAI JAKELUA VARTEN ON NIMENOMAISESTI KIELLETTY, ELLEI TÄLLAINEN JÄLJENTÄMINEN TAI JAKELU OLE NIMENOMAISESTI SALLITTU KYSEISEEN OHJELMISTOON LIITETYSSÄ LISENSSISOPIMUKSESSA.

9.3. Mikä tahansa ohjelmisto, joka on ladattu verkkosivustolta tai TETRA palvelimet, jotka on tarkoitettu tai jotka on tarkoitettu Yhdysvallat , sen virastoille ja/tai laitoksille ("Yhdysvaltain hallitus") myönnetään rajoitetut oikeudet.  Yhdysvaltain hallituksen suorittamaan käyttöön, kopiointiin tai luovuttamiseen sovelletaan rajoituksia, jotka on esitetty soveltuvin osin 48 CFR 52.227-19:n Kaupalliset tietokoneohjelmistot - rajoitetut oikeudet c(1) ja (2) alakohdissa.

10. Verkkosivustolla saatavilla olevia asiakirjoja koskeva ilmoitus.

10.1. Saatamme aika ajoin asettaa tiettyjä asiakirjoja saataville verkkosivustolla online-selailua tai lataamista varten. Lupa käyttää TETRAn tekijänoikeudella suojattuja asiakirjoja, kuten lehdistötiedotteita, uusia tarinoita ja usein kysyttyjä kysymyksiä verkkosivustolta tai TETRAn palvelimilta ("Asiakirjat") myönnetään edellyttäen, että:

10.1.1. Kaikissa kopioissa on asianmukainen tekijänoikeusilmoitus, jossa tekijänoikeus on TETRAlle, ja että sekä tekijänoikeusilmoitus että tämä lupailmoitus ovat mukana;

10.1.2. Asiakirjojen käyttö on tarkoitettu ainoastaan informatiiviseen käyttöön, eikä asiakirjoja kopioida tai julkaista missään verkkotietokoneessa tai lähetetä missään tiedotusvälineessä; ja

10.1.3. Asiakirjoihin ei tehdä muutoksia.

10.2. Verkkosivuston elementit, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, "ulkoasu ja tunnelma", ovat suojattuja tavaramerkkien, tavaramerkkien, vilpillisen kilpailun ja muiden lakien nojalla, eikä niitä saa kopioida tai jäljitellä kokonaan tai osittain. Verkkosivuston logoa, grafiikkaa, ääntä tai kuvaa ei saa kopioida tai lähettää uudelleen, ellei TETRA ole nimenomaisesti antanut siihen lupaa.

11. verkkosivuston sisältö ja tiedot.

11.1. Verkkosivusto sisältää tietoja, tarjouksia, tekstiä ja muuta materiaalia (yhdessä "Tiedot"), jotka on tarkoitettu sinulle. Osa tiedoista on kolmansien osapuolten toimittamia. Sinun tulee olla tietoinen siitä, että tiedot saattavat sisältää virheitä, puutteita, epätarkkuuksia tai vanhentunutta tietoa. TETRA ei anna mitään vakuutuksia tai takuita tietojen täydellisyydestä, tarkkuudesta, riittävyydestä, ajantasaisuudesta tai luotettavuudesta, eikä se ole vastuussa edellä mainittujen puutteiden vuoksi. Verkkosivuston sisältämät kuvaukset tuotteista tai julkaisuista tai viittaukset niihin eivät merkitse kyseisen tuotteen tai julkaisun hyväksymistä.

11.2. Osaan tai kaikkiin Tietoihin voi liittyä ehtoja, jotka löytyvät verkkosivustoilta tai kolmansien osapuolten asiakirjoista ja käytännöistä. Jos tämän Sopimuksen ehdot ja verkkosivustoilta tai kolmansien osapuolten asiakirjoista ja käytännöistä löytyvät ehdot ovat ristiriidassa, tämän Sopimuksen ehdot ovat määräävässä asemassa. Emme anna mitään vakuutuksia emmekä takuita minkään Tiedon täydellisyydestä, oikeellisuudesta, riittävyydestä, ajantasaisuudesta tai luotettavuudesta emmekä ole vastuussa edellä mainittujen puutteiden vuoksi.

12. Sinun lataamasi sisältö.

12.1. TETRA voi aika ajoin sallia sinun ladata verkkosivuille tietoja, neuvoja, tekstiä, dataa, ohjelmistoja, viestejä ja muuta materiaalia ("Sisältösi"). Sisältösi on sinun yksinomaisella vastuullasi. Tämä tarkoittaa sitä, että sinä, etkä TETRA, olet täysin vastuussa kaikesta Sisällöstäsi, jonka lataat, lähetät, lähetät sähköpostitse, lähetät tai muutoin asetat saataville verkkosivujen kautta. Emme missään tapauksessa ole millään tavoin vastuussa mistään Sisällöstäsi, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, Sisällössäsi olevat virheet tai laiminlyönnit, tai mistään menetyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat verkkosivuston kautta saataville asetetun Sisältösi käytöstä.

12.2. Myönnät meille täten maailmanlaajuisen, rojaltivapaan, ei-yksinomaisen, ikuisen, peruuttamattoman ja täysin edelleenlisensoitavan oikeuden ja lisenssin käyttää, jäljentää, muokata, mukauttaa, julkaista, kääntää, luoda johdannaisteoksia, levittää, esittää ja näyttää Sisältöäsi sekä sisällyttää Sisältöäsi muihin teoksiin missä tahansa muodossa, mediassa tai teknologiassa, joka on nyt tiedossa tai jota on kehitetty myöhemmin.

12.3. Tunnustat, että emme seulo sisältöäsi etukäteen, mutta meillä on oikeus, mutta ei velvollisuutta, oman harkintamme mukaan muuttaa, siirtää eri verkkojen välityksellä, hylätä tai siirtää mitä tahansa sivustolla saatavilla olevaa sisältöäsi. Hyväksyt, että sinun on arvioitava ja kannettava kaikki Sisältösi käyttöön liittyvät riskit, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, luottaminen Sisältösi tarkkuuteen, täydellisyyteen tai hyödyllisyyteen.

12.4. Hyväksyt ja hyväksyt, että TETRA voi säilyttää Sisältösi ja voi myös paljastaa Sisältösi milloin tahansa ja mistä tahansa syystä.

12.5. Koska emme seulo sisältöäsi etukäteen, saatat altistua loukkaavalle, sopimattomalle tai paheksuttavalle sisällölle.

13. TAKUU; RAJOITUKSET.

13.1. VERKKOSIVUSTO, MUKAAN LUKIEN KAIKKI SISÄLTÖ, TARJOUKSET, TOIMINNOT, MATERIAALIT JA TIEDOT, JOTKA ON ASETETTU SAATAVILLE VERKKOSIVUSTOLLA TAI JOIHIN PÄÄSEE VERKKOSIVUSTON KAUTTA TAI JOTKA LÄHETETÄÄN VERKKOSIVUSTOLTA, TARJOTAAN SELLAISENAAN. TETRA JA SEN TYTÄRYHTIÖT JA TYTÄRYHTIÖT EIVÄT ANNA MINKÄÄNLAISIA VAKUUTUKSIA TAI TAKUITA LAIN SALLIMISSA RAJOISSA:

13.1.1. VERKKOSIVUSTON SISÄLTÖ;

13.1.2. VERKKOSIVUSTON KAUTTA SAATAVILLA OLEVA SISÄLTÖ, TARJOUKSET, TOIMINNOT, MATERIAALIT JA TIEDOT ;

13.1.3. KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TARJOAMAT TUOTTEET TAI PALVELUT TAI HYPERLINKIT KOLMANSIIN OSAPUOLIIN; JA/TAI,

13.1.4. MIKÄ TAHANSA TURVALLISUUSRIKKOMUS, JOKA LIITTYY TIETOJEN SIIRTÄMISEEN VERKKOSIVUSTON TAI MINKÄ TAHANSA LINKITETYN SIVUSTON KAUTTA.

13.2. LISÄKSI TETRA JA SEN TYTÄRYHTIÖT JA TYTÄRYHTIÖT EIVÄT MYÖNNÄ MITÄÄN NIMENOMAISIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI RAJOITETUSTI, LOUKKAAMATTOMUUS, MYYNTIKELPOISUUS JA SOVELTUVUUS TIETTYYN TARKOITUKSEEN. TETRA EI TAKAA, ETTÄ VERKKOSIVUSTO TAI SEN SISÄLTÄMÄT MATERIAALIT TAI SISÄLTÖ OVAT KESKEYTYMÄTTÖMIÄ TAI VIRHEETTÖMIÄ, ETTÄ VIAT KORJATAAN TAI ETTÄ VERKKOSIVUSTO TAI PALVELIN, JOKA ASETTAA SEN SAATAVILLE, EI SISÄLLÄ VIRUKSIA TAI MUITA HAITALLISIA KOMPONENTTEJA. TETRA JA SEN TYTÄRYHTIÖT JA TYTÄRYHTIÖT EIVÄT OLE VASTUUSSA VERKKOSIVUSTON KÄYTÖSTÄ, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA SEN SISÄLTÖ JA SIIHEN SISÄLTYVÄT VIRHEET. JOTKIN LAINKÄYTTÖALUEET RAJOITTAVAT TAI EIVÄT SALLI IMPLISIITTISTEN TAI MUIDEN TAKUIDEN VASTUUVAPAUSLAUSEKKEITA, JOTEN EDELLÄ MAINITTUA VASTUUVAPAUSLAUSEKETTA EI VÄLTTÄMÄTTÄ SOVELLETA SIINÄ MÄÄRIN KUIN KYSEISEN LAINKÄYTTÖALUEEN LAKI ON SOVELLETTAVISSA TÄHÄN SOPIMUKSEEN.

13.3. TETRA EI TAKAA, ETTÄ TOIMINTASI TAI VERKKOSIVUSTON KÄYTTÖSI ON LAILLISTA MILLÄÄN TIETYLLÄ LAINKÄYTTÖALUEELLA, JA JOKA TAPAUKSESSA TETRA NIMENOMAISESTI KIISTÄÄ TÄLLAISET TAKUUT. YMMÄRRÄT, ETTÄ KÄYTTÄESSÄSI MITÄ TAHANSA VERKKOSIVUSTON OMINAISUUKSIA TOIMIT OMALLA VASTUULLASI, JA VAKUUTAT JA TAKAAT, ETTÄ TOIMINTASI ON LAILLISTA KULLAKIN LAINKÄYTTÖALUEELLA, JOLLA KÄYTÄT VERKKOSIVUSTOA TAI KÄYTÄT SITÄ.

14. Vastuun rajoittaminen. TETRA ei ole missään tapauksessa vastuussa mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät suoraan tai epäsuorasti verkkosivuston käyttöön tai kyvyttömyyteen käyttää sitä, vaikka TETRAlle olisi ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Joissakin osavaltioissa ei sallita satunnaisten tai välillisten vahinkojen poissulkemista tai rajoittamista, joten edellä mainittu rajoitus tai poissulkeminen ei välttämättä koske sinua. TETRA ei ole missään tapauksessa vastuussa sinulle mistään vahingoista, menetyksistä tai kanteen perusteista. Sivuston käyttö tapahtuu täysin omalla vastuullasi.

15. Vahingonkorvaus. Suostut vapauttamaan TETRAn, sen toimihenkilöt, työntekijät, omistajat, edustajat, asiamiehet, tytäryhtiöt, osakkuusyhtiöt, toimihenkilöt, yhteistyökumppanit, tavarantoimittajat ja lisenssinantajat (jäljempänä erikseen ja yhdessä "korvauksen saajat"), ja TETRA suostuu hallitsemaan kaikkia oikeudenkäyntejä, neuvotteluja, keskusteluja, sopimuksia tai niihin liittyviä liiketoimia, jotka koskevat vaatimuksia, vaatimuksia, rangaistukset, sakot, vastuut, asianajopalkkiot, oikeudenkäyntikulut ja kaikenlaiset siviili- tai rikosoikeudelliset kanteet tappioista ja/tai vahingonkorvauksista, jotka voidaan esittää TETRAa ja/tai korvausvelvollisia vastaan millään tavalla, suoraan tai välillisesti, jotka liittyvät, johtuvat, liittyvät tai johtuvat verkkosivuston käytöstäsi.

16. Texasin laki ja toimivalta.  Kaikista päinvastaisista määräyksistä huolimatta tähän sopimukseen ja sen ehtojen tulkintaan sovelletaan ja sitä tulkitaan seuraavien lakien mukaisesti Texas ottamatta huomioon sen lainvalintasääntöjä.  Osapuolet suostuvat siihen, että ainoa ja yksinomainen tuomiovalta ja oikeuspaikka on seuraava Texas Teksasin Harrisin piirikunnan osavaltiotuomioistuimet kaikissa osavaltiotuomioistuinten asioissa ja Teksasin eteläinen piirikunta kaikissa liittovaltion tuomioistuinten asioissa.

17. Sekalaiset. Tämä sopimus sisältää osapuolten välisen ainoan ja täydellisen sopimuksen tämän sopimuksen kohteesta, ja se korvaa kaikki aiemmat osapuolten väliset kirjalliset tai suulliset sopimukset. Tähän sopimukseen sisältyvät otsikot on lisätty ainoastaan tarkoituksenmukaisuuden vuoksi tai viittauksia varten, eivätkä ne millään tavoin määrittele, rajoita, laajenna tai kuvaa tämän sopimuksen soveltamisalaa tai tämän sopimuksen minkään määräyksen tarkoitusta. Osapuolten tarkoituksena on, että tätä sopimusta tai mitään sen sisältämiä sopimuksia ei tulkita kumpaakaan osapuolta vastaan lainsoveltajan vastaisen tulkintasäännön mukaisesti. Osapuolten tarkoituksena on, että mainittua sääntöä ei sovelleta tähän sopimukseen. Osapuolet luopuvat kaikesta oikeudesta valamiesoikeudenkäyntiin kaikissa tämän sopimuksen yhteydessä käynnistetyissä kanteissa tai menettelyissä. Jos toimivaltainen tuomioistuin tai tuleva lainsäädäntö katsoo jonkin tämän sopimuksen määräyksen pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, tällainen päätös tai toimenpide on tulkittava tiukasti, eikä se vaikuta tämän sopimuksen muiden määräysten pätevyyteen tai vaikutukseen.