Tietojen lataaminen...
Täydennysnesteiden sankaribanneri

Öljyn määrän hallinta

Monet toiminnanharjoittajat käyttävät kohtuuttoman suuren osan poraus- ja viimeistelybudjetistaan sellaisten nesteiden käsittelyyn, joita ei voida päästää mereen vaan jotka on kuljetettava rannikolle puhdistettaviksi, mikä aiheuttaa huomattavia kustannuksia.

Kehitimme teknologian, jonka avulla offshore-operaattorit voivat minimoida kirkkaiden viimeistelynesteiden öljy- ja rasvapitoisuuden niin, että ne voidaan joko päästää kohtuullisen varmuudella paikallisten päästömääräysten mukaisiksi tai vähentää maalle kuljetettavien nesteiden määrää.

TETRA OilFix™ -suodatuspalvelumme, joka koostuu öljyn- ja rasvanpoistomateriaalista sekä analyysilaitteista öljyn ja rasvan analysointia varten.

TETRA O-Lok C™ -käsittely tarjoaa operaattoreille edullisen, paikan päällä toteutettavan ratkaisun öljy- ja rasvatasojen vähentämiseen. Tämä käsittely mahdollistaa natriumbromidisuolaliuoksen käsittelyn ja talteenoton ilman saastumista. Se mahdollistaa myös kalsiumkloridisuolaliuoksen käsittelyn tasolle, joka täyttää öljyn ja rasvanpoiston vaatimukset.