Tietojen lataaminen...
Tietoja Hero Bannerista

Kestävä kehitys

Miksi TETRA

TETRA on sitoutunut kestävään kehitykseen huolehtimalla ympäristöstä, edistämällä työntekijöidemme hyvinvointia, varmistamalla työmme laadun ja eheyden sekä rikastuttamalla vaikutuspiiriimme kuuluvia yhteisöjä.

Lue ensimmäinen virallinen kestävyysraporttimme, jossa kerromme ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon (ESG) liittyvistä tuloksistamme vuonna 2022.

Ympäristönsuojelumme

TETRA pyrkii jatkuvasti poistamaan tai lieventämään ympäristövaikutuksia tuotesuunnittelun ja valvontatekniikoiden, saastumisen ehkäisyn, energiansäästön, jätteiden minimoinnin, kierrätyksen ja käsittelyn avulla.

TETRA on johtava sellaisten ratkaisujen ja järjestelmien tarjoaja, jotka mahdollistavat "vihreät viimeistelyt" tai "puhtaat murtumat". Öljy- ja kaasuteollisuus on ymmärtänyt ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvien huolenaiheiden (ESG) vuoksi, että hydraulisen murtamisen sivutuotteena syntyvän metaanikaasun polttaminen ei ole kestävää. Kun teollisuus siirtyy pois tästä käytännöstä ja laajentaa tarvittavaa putkistoinfrastruktuuria, TETRAlla on jo teknologia, jolla voidaan ottaa talteen käyttökelpoista kaasua, jotta toimijat voivat sen sijaan tuoda sen markkinoille.

Olemme eturintamassa vastaamassa alan kasvavaan vedentarpeeseen kierrättämällä, käsittelemällä ja toimittamalla optimoitua nestettä murto-operaatioihin. Kierrättämällä ja uudelleenkäyttämällä tuotettua vettä TETRA auttaa minimoimaan makean veden lisätarpeen ja jäteveden hävittämisen. Vedenkäsittelyteknologiamme on modulaarinen ja täysin integroitavissa muihin laitteisiin, joten se on paljon kompaktimpi ja tehokkaampi kuin monet kilpailevat järjestelmät. Lisäksi vuodonkestävä vedensiirtojärjestelmämme on alan ainoa kaksoisvaippainen, UV-suojattu ja nopeasti käyttöön otettava letku, joka auttaa vähentämään henkilöstöön ja maanomistajiin kohdistuvia HSE-riskiä.

TETRA CS Neptune -nesteemme ovat monipuolisia ja kustannustehokkaita vaihtoehtoja sinkkiä (ensisijainen saastuttava aine) ja cesiumformiaattia (kalliita ja loppumassa olevia) sisältäville nesteille. Ne koostuvat runsaista, ympäristön kannalta turvallisista ainesosista, ja niitä voidaan sekoittaa käytettäväksi viimeistely-, poraus-, pakkaus- ja työstönesteinä, eivätkä ne vaadi nollapäästölaitteita.

Vakiintuneena erilaisten kalsiumkloridilaatujen tuottajana TETRA investoi voimakkaasti aurinko- ja monivaikutteisiin haihdutuslaitoksiin tuottaakseen kalsiumkloridia erittäin energiatehokkaasti. Patentoitua kalsiumkloridia ja kalsiumkloridiseoksiamme, Hi-Cal-nestettä ja Cor-Clear-kiintoaineita, käytetään myös maataloudessa, sillä ne toimivat stabilointiaineena, joka auttaa vähentämään lannoitteiden valumisen ja liikakäytön haitallisia vaikutuksia, sekä hyödyllisenä ravinteena luonnonmukaisesti viljellyille hedelmille ja vihanneksille. Kalsiumkloridipohjaisia liuoksiamme käytetään myös teiden jäänpoistoon, koska ne ovat vähemmän syövyttävä vaihtoehto natriumkloridille.

Kehitimme TETRA PureFlow -erittäin puhtaan sinkkibromidin kirkkaan suolaliuosnesteen, joka on suunniteltu erityisesti akkuja ja energiavarastoja varten ja auttaa pidentämään niiden käyttöikää. TETRA pyrkii löytämään ja kierrättämään 100 prosenttia käyttöikänsä lopussa olevista elektrolyyteistä hyödyntäen 38 vuoden kokemusta sinkkibromidin ja muiden runsaasti hiukkasia ja epäpuhtauksia sisältävien suolaveden talteenotosta öljy- ja kaasutoiminnan ankarimmissa olosuhteissa.


Henkilöstömme

TETRAn keskeisenä tavoitteena on investoida työntekijöihimme kestävän työvoiman luomiseksi. Tarjoamme urakehitystä, koulutusmahdollisuuksia ja johtajuuden kehittämistä, minkä ansiosta  työntekijät kaikilla tasoilla voivat laajentaa taitojaan ja johtaviin tehtäviin pyrkivät työntekijät voivat edetä luottavaisemmin. TETRA tunnustaa myös erilaisten näkökulmien ja kokemusten arvon ja tukee monimuotoisuus- ja osallisuuskomiteaa, joka edistää sukupuolten moninaisuutta ja osallisuutta, sekä sotilaiden rekrytointialoitetta, joka auttaa henkilöitä, jotka valmistautuvat jättämään Yhdysvaltain armeijaa, siirtymään siviiliuralle ja soveltamaan ongelmanratkaisutaitojaan.

Ihmisoikeusstandardimme tukevat kansainväliset periaatteet, joilla pyritään edistämään yleismaailmallisia ihmisoikeuksia. Olemme sitoutuneet ylläpitämään nämä oikeudet TETRAn työntekijöille kaikissa toimipaikoissa.

Hallituksemme, henkilöstö- ja palkitsemisvaliokuntamme sekä johtoryhmämme ovat sitoutuneet lisäämään monimuotoisuutta TETRAssa. Johtoryhmä tukee TETRAn monimuotoisuus- ja osallisuuskomiteaa, joka keskittyy monimuotoisuuden ja osallisuuden edustämiseen henkilöstössämme ja työpaikoillamme, moninaisuustietoisuuteen, monimuotoisuuskoulutusaloitteisiin sekä monimuotoisuus- ja osallisuustapahtumiin.

Kilpailukykyisten etujen tarjoaminen auttaa meitä houkuttelemaan ja pitämään poikkeuksellisen lahjakkaita työntekijöitä. TETRAn terveys- ja hyvinvointiohjelma tarjoaa myös ennaltaehkäisevää hoitoa jokaisen työntekijän hyvinvoinnin ylläpitämiseksi.


Terveys-, turvallisuus-, ympäristö- ja laatustandardit

Koska turvallisuus, palvelun laatu ja ympäristönsuojelu ovat työsuhteen ehtoja, kaikki työntekijät ja urakoitsijat ovat vastuussa omasta turvallisuudestaan, ympärillään olevien henkilöden turvallisuudesta, työnsä laadusta ja ympäristönsuojelusta.

Varmistaaksemme, että työmme pysyy turvallisena ja laadukkaana, TETRAlla on kattava HSEQ-johtamisjärjestelmä ja -ohjelma, jonka tarkoituksena on parantaa organisaation suorituskykyä valvomalla työmaalla esiintyviä riskejä, kehittämällä asianmukaisia työkäytäntöjä ja -menettelyjä sekä antamalla työntekijöille mahdollisuus keskeyttää työ, jos he havaitsevat vaarallisia olosuhteita, huolimattomuutta, virheitä tai toimia, jotka voivat johtaa turvallisuus- tai ympäristöonnettomuuksiin tai tuotteiden ja palvelujen laatuun liittyviin ongelmiin. 
Jos vaaratilanteita tapahtuu, tutkimme kaikki vakavat vaaratilanteet niiden perimmäisten syiden selvittämiseksi ja ryhdymme korjaaviin toimiin varmistaaksemme, että laajennamme valmiuksiamme toimia turvallisesti.

Lisäksi toimittajien käytännesäännöissämme määritellään odotuksemme toimittajia, myyjiä, urakoitsijoita ja muita yhteistyökumppaneitamme kohtaan.
Niihin kuuluu, että kyseisten henkilöiden tai yritysten odotetaan tarjoavan turvallisen ja terveellisen työympäristön kaikille työntekijöille ja noudattavan kaikkia sovellettavia terveys- ja turvallisuuslakeja ja -määräyksiä.

TETRA ylläpitää laatuohjelmaa, johon kuuluu tiettyjen toimintojen akkreditointi kansainvälisten standardien mukaisesti, jotta voimme varmistaa, että täytämme asiakkaidemme odotukset vaativassa ja turvallisuuskriittisessä ympäristössä.

Ajaminen on yksi niistä  päivittäistä toiminnoista, jotka altistavat meidät todennäköisimmin. Käytämme DOT- ja muita kuin DOT-ajoneuvoja, ja annamme kuljettajillemme positiivista, reaaliaikaista palautetta heidän käyttäytymisestään reaaliaikaisien näyttöjen avulla. Yhdessä matkojen hallinnan, ajoneuvojen valintaohjeiden ja kuljettajien koulutuksen kanssa meillä on kattava lähestymistapa ajamiselle altistumisen ja vaaratilanteiden vähentämiseen.


Yhteisömme

TETRA uskoo, että kestävyys tarkoittaa vastuullista ja eettistä yrityskansalaisuutta, ja on ylpeä siitä, että se tukee työntekijöitään, jotka antavat takaisin yhteisöille, joissa he asuvat ja työskentelevät. Yritys osallistuu hyväntekeväisyystoimintaan terveyden, koulutuksen ja yhteisön rikastuttamisen alalla - toimintaan, joka vahvistavat yhteisön suhteita ja edistää työntekijöiden sitoutumista osallistumalla varainkeruuseen ja muihin tapahtumiin.