Tietojen lataaminen...
Täydennysnesteiden sankaribanneri

Tuotteet raudan hallintaan

Rautayhdisteiden saostuminen voi vahingoittaa säiliön läpäisevyyttä tai pahentaa lietteen muodostumisongelmia ja aiheuttaa vahinkoa muodostumalle. Raudanhallinta raudanhallinta-aineilla on olennaista muodostumavaurioiden ehkäisemiseksi. Raudanhallintakeinoja on kahteen luokkaan kuuluvia: pelkisteitä ja kelaatteja. Molempia voidaan käyttää edellä mainittujen vaikutusten ehkäisemiseen, mutta kelaattikemian ja kelaatteja voidaan käyttää  erilaisia kelaatteja raudanhallinta- tai lietteenhallinta-aineina.

FerroBan™-raudanhallinta-aine

FerroBan on orgaaninen raudan vähentäjä ja sideaine, jota suositellaan käytettäväksi yksi- ja kaksiarvoisissa suolaisissa vesissä. Se pelkistää rautaraudan edullisemmaksi rautaraudaksi, jolla on parempi stabiilisuus ja liukoisuus laajemmalla pH-alueella ja useissa eri nesteissä. FerroBan-raudan stabilointiaine pitää raudan myös liuoksessa kelaatin avulla, mikä estää rautahydroksidin ja sulfidin saostumisen.