Tietojen lataaminen...
CC tech sankari banneri

CC tech kalsiumkloridi

CC tech kuva

CC tech on erittäin puhdas kalsiumkloridisuola, joka on kehitetty erityisesti teknisiin ja teollisiin sovelluksiin, joissa tarvitaan tasaisen puhdasta ja ominaisuuksiltaan vakaata CaCl2 :a. Sen käyttökohteita ovat muun muassa jäteveden käsittely, paperinvalmistus, betonin kovettuminen, polymeerien valmistus, öljyn ja kaasun talteenotto sekä kosteudenpoisto.

CC tech tuotteissa on Ca2+- Cl− -ioneja hallitusti ja mitattavasti, eivätkä ne sisällä juuri lainkaan rautaa tai muita epäpuhtauksia. Saatavana joko kiinteinä valkoisina hiutaleina tai kirkkaana nestemäisenä liuoksena.  Kiinteä muoto on hyvin liukeneva, sekoittuu helposti nesteisiin ja on sekä hygroskooppinen (imee vettä) että eksoterminen (luovuttaa lämpöä) joutuessaan kosketuksiin veden kanssa. TETRA Chemicals valmistaa CC tech kalsiumkloridituotteitamme useissa Euroopan maissa.

CC tech kalsiumkloridi vihreämpään jäteveden käsittelyyn

CC tech tuotteita käytetään fluoridin poistamiseen talouksien- ja teollisuuden jätevesistä, ja niiden jälkikäsittelytasot ovat tyypillisesti 10-100 mg/l sovelluksesta riippuen.

Lisäksi puolijohdetuotanto, öljynjalostus, alumiinin sulatus ja muut teolliset toiminnot synnyttävät myös runsaasti fluoridia sisältäviä jätevesiä. Molemmat jätevesityypit edellyttävät käsittelyä ja fluoridin poistamista ennen jätevesien poisjohtamista. CC tech tuotteet muuttavat fluoridipitoisuuden kemiallisesti liukenemattomaksi kalsiumfluoridiksi, CaF2 :ksi, joka voidaan sitten poistaa tavanomaisilla erotustekniikoilla.

Toinen ympäristöongelma on fosfaattipitoisuuksien alentaminen teollisuuden jätevesissä, kuten kemianteollisuuden ja lannoitetuotannon jätevesissä. Suuria fosfaattipitoisuuksia sisältävät jätevedet voivat aiheuttaa järvien, jokien ja rannikkovesien ylimineralisoitumista (rehevöitymistä), mikä johtaa ekologisesti haitallisiin leväkukintoihin tai vesikasvien liikakasvuun. CC tech tuotteet vähentävät fosfaatteja saostamalla ne kalsiumfosfaattikiintoaineeksi, joka voidaan sitten poistaa ja joissakin tapauksissa käyttää uudelleen tai myydä.

CC tech tuotteet poistavat tehokkaasti myös sulfaatteja väkevistä virroista saostamalla suurimman osan niistä kiinteäksi kipsiksi, joka voidaan suodattaa ja myydä tai läjittää. Jotkin sovellukset saattavat vaatia kiillotusvaihetta, jotta jätevedessä saadaan halutut pitoisuudet, mikä voidaan saavuttaa ioninvaihdon avulla.

CC tech kalsiumkloridi parempaan paperiin

CC tech kalsiumkloridi parantaa paperin tulostus- ja mustetehoa. Tärkkelyspinnoitusaineeseen lisätty kalsiumkloridi parantaa paperin pinnan sähkönjohtavuutta, mikä vähentää höyhentymistä (musteen leviämistä ulospäin) ja mahdollistaa laadukkaamman ja nopeamman väritulostuksen.

CC tech kalsiumkloridi betonin kovettumisen nopeuttamiseen

CC tech tuotteet lyhentävät huomattavasti betonin kovettumisaikaa - tämä on erittäin hyödyllinen käsittely yhdelle maailman käytetyimmistä ja välttämättömimmistä rakennusmateriaaleista. Se on erityisen hyödyllistä raudoittamattomien betonituotteiden, kuten kattotiilien ja päällystekivien, valmistuksessa. CC tech® tuotteet, joita lisätään tyypillisesti 0,5-2,0 prosentin pitoisuuksina, kiihdyttävät hydrataationopeutta ja lyhentävät kovettumisaikaa jopa 50 prosenttia, mikä nopeuttaa tuotteiden valmistusta. Matalammat lämpötilat nopeuttavat prosessia entisestään, sillä CC tech® kalsiumkloridia sisältävä betoni kovettuu 10 °C:ssa samassa ajassa kuin betoni ilman kalsiumkloridia 20 °C:ssa.

CC tech kalsiumkloridia vahvempiin polymeereihin

CC tech tuotteita käytetään helpottamaan polymeerien ja iskunkestävien aineiden tuotantoa. Monet polymeerit, kuten lateksi ja synteettinen kumi, valmistetaan käyttämällä emulsio-liuotinprosessia, jonka jälkeen polymeeri erotetaan vesiliuottimesta suodattamalla tai sedimentoimalla. CC tech tuotteet lisäävät aggregaatin ionivahvuutta tuotannon vesifaasissa, kunnes se voittaa elektrostaattisen repulsion ja sulautuu muodostaen lopputuotteen.

CC tech kalsiumkloridi muihin teknisiin sovelluksiin

CC tech tuotteita käytetään yleisesti öljy- ja kaasuteollisuudessa porauksen, korjausten ja viimeistelyn aikana. Tuotteita lisätään nesteisiin vähentämään veden aktiivisuutta, estämään liuskekiviveden imeytymistä, jäähdyttämään ja voitelemaan poranteriä, helpottamaan porausjätteiden poistamista ja nostamaan nesteen tiheyttä varastopaineiden torjumiseksi.

CC tech tuotettamme käytetään laajalti kotitalouksien ja kaupallisten tilojen kosteudenpoistajissa sekä kaasujen ja liuottimien teollisessa kuivauksessa. CC tech® 77 % -hiutaleiden vahva hygroskooppisuus  takaa erinomaisen kosteuden imeytymisen.

CC tech tuotteita käytetään myös sakeuttamisaineena alginaattien (luonnon polymeerien) valmistuksessa, joita käytetään laajalti elintarvikkeissa ja lääkkeissä sekä pesuaineiden formuloinnissa.

Eurooppa, Afrikka ja Aasia

CC tech kalsiumkloridi

Pohjois-Amerikka

Eurooppa, Afrikka, Aasia ja Oseania.

CC tech kalsiumkloridi

Ota yhteyttä tiimiimme
Tiimimme vastaa mielellään kysymyksiisi tai antaa yksityiskohtaisia tietoja. Täytä lomake, niin otamme yhteyttä mahdollisimman pian.