Tietojen lataaminen...
Täydennysnesteiden sankaribanneri

Raudan hallinta

TETRAn MatchWell®-nesteiden yhteensopivuusvalitsin sovittaa nesteet huolellisesti kaikkiin ainutlaatuisiin olosuhteisiin ja suojaa sitten näiden nesteiden eheyttä koko niiden elinkaaren ajan.

Hallitsemalla ja valvomalla tuotteidemme kemiaa valmistuksesta porausreikään asti voimme tatjota nesteitä, jotka on suunniteltu vähemmän syövyttäviksi ja muodostumia säästäviks, mikä voi lisätä porausreikien tuottavuutta.

FerroBan™-raudanhallinta-aine

FerroBan on orgaaninen raudan vähentäjä ja sideaine, jota suositellaan käytettäväksi yksi- ja kaksiarvoisissa suolaisissa vesissä. Se pelkistää rautaraudan edullisemmaksi rautaraudaksi, jolla on parempi stabiilisuus ja liukoisuus laajemmalla pH-alueella ja useissa eri nesteissä. FerroBan-raudan stabilointiaine pitää raudan myös liuoksessa kelaatin avulla, mikä estää rautahydroksidin ja sulfidin saostumisen.