Tietojen lataaminen...
Resurssit Sankari banneri

Analyyttiset testauspalvelut

Analyyttiset testauspalvelut

Tarjoamme analyyttisten testauspalvelujemme kautta laajan valikoiman kemiallisia ja materiaalien karakterisointivalmiuksia ja asiantuntemusta. Analyysit, jotka vaihtelevat irtotavaran ominaisuuksista ultrapieniin alkuaineanalyyseihin, voidaan suorittaa omana työnä käyttäen erityyppisiä mittalaitteita ja märkäkemiallisilla tekniikoilla. Asiantuntijamme tarjoavat suoraa tukea kaikille TETRAn teknisille toimille ja toimittavat tietoja, jota tarvitaan nesteiden koostumusten mukauttamiseen tai vaatimustenvastaisten materiaalien tunnistamiseen.

Joitakin analyyttisistä testeistämme ovat:

 • GC-massaspektrometria (GC-MS)
 • Fourier-muunnosinfrapuna (FTIR)
 • Värispektrofotometri
 • Induktiivisesti kytketty plasmaspektrometria (ICP)
 • Korkean suorituskyvyn nestekromatografia (HPLC)
 • Ionikromatografia (IC)
 • Orgaanisen hiilen kokonaismäärä (TOC)
 • Röntgendiffraktio (XRD)
 • Hiukkaskokoanalyysi (lasersironta)
 • Termogravimetrinen analyysi Differentiaalinen skannaus (TGA/DSC)
 • Korkeapaine-erotuskalorimetri (HP DSC)
 • Flashpoint
 • Reaktiokalorimetri