Tietojen lataaminen...
Tietoja Hero Bannerista

Monimuotoisuus ja osallisuus

Monimuotoisuus ja osallisuus

TETRA Technologies on maailmanlaajuinen organisaatio, jonka perusta ja vahvuus perustuu tiimimme jäsenten tarmokkuuteen ja omistautumiseen. Kulttuurimme perustuu osallisuuteen ja vankkumattomaan uskoon siitä, että aiempi ja tuleva menestyksemme on ihmisten monimuotoisuuden ja kilpailuhengen ansitoa.

TETRA -perheen jäsenet tulevat monilta eri aloilta, ja jokaista työntekijää arvostetaan elintärkeänä tekijänä menestyksessämme monilla eri toimialoilla, joita palvelemme. Uskomme, että monipuolinen ja osallistava henkilöstö rikastuttaa organisaatiotamme lahjakkuuden, taitojen ja näkökulmien moninaisuudella. Tämä monimuotoisuus edistää luovaa ongelmanratkaisua ja reagoivaa, kunnioittavaa vuorovaikutusta henkilöstömme kesken sekä asiakkaidemme ja yhteisöjemme kanssa.

TETRA ei syrji työntekijöitä, alihankkijoita, hakijoita tai asiakkaita rodun, ihonvärin, uskonnon, iän, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, kansallisen alkuperän, vammaisuuden, veteraaniaseman tai muun sovellettavan lain suojaaman perusteen perusteella. Kuten käytännesäännöissämme todetaan, TETRA ei hyväksy minkäänlaista epäoikeudenmukaista tai laitonta syrjintää tai häirintää.

Osallisuus TETRAssa tarkoittaa harmonista yrityskulttuuria, kulttuuri jossa on yhteinen tavoite, vahva tiimihenki ja toistensa panoksen ja työn kunnioittaminen, kulttuuri joka edistää ideoiden jakamista ja ongelmanratkaisua ja joka viime kädessä auttaa täyttämään asiakkaidemme tarpeet kaikkialla maailmassa.

Jos olet kiinnostunut liittymään TETRA -tiimiin, tutustu nykyisiin uramahdollisuuksiimme.

1,000+ työntekijää

30+ etnistä ryhmää

13+ maata