Laddar data...

Kontroll av järn

TETRA:s konstruerade MatchWell®-vätskevalsfunktion för kompatibilitet mellan vätskor matchar noggrant vätskor med alla unika förhållanden och skyddar sedan dessa vätskors integritet under hela deras livscykel.

Genom att kontrollera och övervaka kemin i våra produkter, från tillverkning till borrhål, kan vi tillhandahålla vätskor som är mindre korrosiva, mer formationsvänliga och som kan öka produktiviteten i borrhålen.

FerroBan™ järnkontrollmedel

FerroBan är ett organiskt järnreducerande och järnbindande medel som rekommenderas för användning i monovalenta och divalenta saltlösningar. Det reducerar järnhaltigt järn till det mer föredragna järnhaltiga järnet, som har större stabilitet och löslighet vid ett större pH-område och i en mängd olika vätskor. FerroBan järnkontrollmedel bibehåller också järn i lösning genom kelatbildning och förhindrar därmed järnhydroxid- och sulfidutfällning.