Laddar data...

Villkor och bestämmelser

VÄLKOMMEN! LÄS DESSA VILLKOR NOGGRANT INNAN DU TITTAR PÅ ELLER ANVÄNDER NÅGON DEL AV DENNA WEBBPLATS.

GENOM ATT TITTA PÅ ELLER ANVÄNDA DENNA WEBBPLATS ANGER DU ATT DU ACCEPTERAR OCH SAMTYCKER TILL ATT VARA BUNDEN AV DE VILLKOR SOM ANGES I FORTH NEDAN ("AVTALET").  OM DU INTE GODKÄNNER DE VILLKOR SOM ANGES I DENNA FORTH NEDAN, VÄNLIGEN LÄMNA DENNA WEBBPLATS OMEDELBART.

VILLKOR OCH BESTÄMMELSER

1. Godkännande.

1.1. Detta avtal utgör ditt avtal med TETRA Technologies ("TETRA"), en Delaware företag, med avseende på din användning av TETRA:s webbplats ("webbplatsen").  Du måste gå med på att följa alla villkor som finns i detta avtal för att kunna fortsätta att titta på eller använda webbplatsen.

1.2. TETRA förbehåller sig rätten att ändra, modifiera, lägga till eller ta bort någon del av detta avtal, helt eller delvis, när som helst efter eget gottfinnande. Ändringar i detta avtal kommer att publiceras på www.onetetra.com. Det är viktigt att du läser detta avtal då och då för att se till att du är medveten om eventuella tillägg, revideringar eller ändringar som vi kan ha gjort i detta avtal. Din fortsatta användning av webbplatsen efter att ändringar har gjorts ska anses vara ditt godkännande av ändringarna.

2. Upphovsrätt.  Webbplatsen är upphovsrättsligt skyddad i enlighet med följande USA upphovsrättslagar, internationella konventioner och andra upphovsrättslagar. Allt material på webbplatsen är upphovsrättsligt skyddat och ägs eller kontrolleras av TETRA eller den part som anges som leverantör av innehållet. Du samtycker till att följa alla ytterligare meddelanden, information eller begränsningar om upphovsrätt som finns på någon del av webbplatsen. Det är uttryckligen förbjudet att kopiera eller lagra innehåll från webbplatsen utan föregående skriftligt tillstånd från TETRA eller upphovsrättsinnehavaren som anges på webbplatsen.

3. Varumärken. TETRA äger många varumärken ("varumärken"). Du samtycker till att inte radera något varumärke eller liknande meddelande från innehåll som du får från webbplatsen. Frågor om användningen av varumärken ska ställas till TETRA.

4. Ändringar på webbplatsen. TETRA kan när som helst ändra, avbryta eller avbryta någon aspekt av webbplatsen. TETRA kan också införa begränsningar av vissa funktioner och tjänster eller begränsa tillgången till delar av eller hela webbplatsen utan förvarning eller ansvar.

5. Försäkran och garantier. Du försäkrar, garanterar och förbinder dig att:

5.1. Du är minst arton år gammal, och

5.2. Du får inte ladda upp, lägga upp, överföra, distribuera eller på annat sätt publicera material via webbplatsen som:

5.2.1. Begränsa eller hindra någon annan användare från att använda och njuta av webbplatsen;

5.2.2. Är olagliga, hotfulla, kränkande, ärekränkande, ärekränkande, obscena, pornografiska, profana eller oanständiga;

5.2.3. Utgöra eller uppmuntra beteende som skulle utgöra ett brott, ge upphov till civilrättsligt ansvar eller på annat sätt bryta mot lagen;

5.2.4. Överträda, plagiera eller göra intrång i tredje parts rättigheter, inklusive, utan begränsning, upphovsrätt, varumärke, patent, rätt till privatliv eller publicitet eller någon annan rättighet som tillhör tredje part;

5.2.5. Innehåller ett virus eller annan skadlig eller potentiellt skadlig komponent;

5.2.6. innehålla någon form av informationsreklam, och/eller

5.2.7. Utgöra eller innehålla falska eller vilseledande ursprungsbeteckningar eller faktauppgifter.

5. Inget godkännande. TETRA varken representerar eller godkänner riktigheten eller tillförlitligheten hos meddelanden, råd, åsikter, uttalanden, memorandum eller annan information som visas eller distribueras via webbplatsen. Du bekräftar att du själv ansvarar för att du förlitar dig på sådana meddelanden, råd, åsikter, uttalanden, memorandum eller information. TETRA förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande korrigera eventuella fel eller brister i någon del av webbplatsen. TETRA har ingen skyldighet att korrigera eventuella fel eller brister i någon del av webbplatsen.

6. Länkar till andra webbplatser. Webbplatsen kan innehålla länkar och pekare till andra webbplatser och resurser på World Wide Web. Om du klickar på dessa länkar kommer du att transporteras till andra webbplatser som varken ägs eller kontrolleras av TETRA (gemensamt kallade "webbplatser från tredje part"). TETRA har ingen kontroll över de uttalanden, produkter eller tjänster som presenteras eller säljs på webbplatser från tredje part. Länkar till webbplatser från tredje part innebär inte att TETRA godkänner webbplatserna från tredje part eller uttalanden, produkter eller tjänster som erbjuds eller säljs på webbplatserna från tredje part.

7. Länkar från andra webbplatser. Alla andra parter som länkar till webbplatsen:

7.1. Får inte skapa en webbläsar- eller gränsmiljö runt något av webbplatsens innehåll;

7.2. Får länka till, men inte kopiera webbplatsens innehåll;

7.3. Får inte antyda att webbplatsen eller TETRA stöder eller sponsrar den eller dess produkter;

7.4. Får inte presentera falsk information om TETRA eller dess produkter eller tjänster;

7.5. får inte använda varumärken utan TETRA:s skriftliga förhandstillstånd, och

7.6. Får inte innehålla innehåll som kan uppfattas som osmakligt, stötande eller kontroversiellt.

8. Policy för registrering och betalning. Registrering kan krävas för att använda vissa delar av webbplatsen. Din registrering innebär inte att vi är skyldiga att tillhandahålla någon särskild tjänst till dig.

8.1. Om du måste betala för att få varor eller tjänster som erbjuds av oss, samtycker du till att betala alla avgifter till ditt konto, inklusive tillämpliga skatter, i enlighet med de faktureringsvillkor som gäller vid den tidpunkt då avgiften eller avgiften ska betalas. Vi förbehåller oss rätten att ändra beloppet för, eller grunden för att fastställa, alla avgifter eller kostnader, och att införa nya avgifter eller kostnader.

8.2. Vi förbehåller oss rätten att avsluta ditt konto av någon giltig anledning, inklusive, men inte begränsat till, din underlåtenhet att betala tillämpliga avgifter, när som helst och utan att ge dig förvarning.

9. Meddelande om programvara Tillgänglig på webbplatsen.

9.1. Från tid till annan kan vi göra programvara tillgänglig för nedladdning eller köp på webbplatsen. All programvara som vi gör tillgänglig för nedladdning från webbplatsen och/eller våra servrar ("programvaran") är upphovsrättsligt skyddad av TETRA och/eller dess leverantörer. Din användning av programvaran regleras av villkoren i det licensavtal för slutanvändare som åtföljer eller ingår i programvaran ("licensavtalet"). En slutanvändare får inte installera någon programvara som åtföljer eller innehåller ett licensavtal om han eller hon inte först godkänner villkoren i licensavtalet.

9.2. UTAN ATT BEGRÄNSA DET FÖREGÅENDE ÄR DET UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDET ATT KOPIERA ELLER REPRODUCERA PROGRAMVARAN TILL NÅGON ANNAN SERVER ELLER PLATS FÖR YTTERLIGARE REPRODUKTION ELLER OMDISTRIBUTION, SÅVIDA INTE SÅDAN REPRODUKTION ELLER OMDISTRIBUTION UTTRYCKLIGEN TILLÅTS I DET LICENSAVTAL SOM ÅTFÖLJER PROGRAMVARAN.

9.3. All programvara som laddas ner från webbplatsen eller TETRA servrar för eller på uppdrag av Förenta staterna , dess myndigheter och/eller instrument ("USA:s regering"), tillhandahålls med begränsade rättigheter.  Användning, duplicering eller utlämnande av den amerikanska regeringen omfattas av de begränsningar som anges i punkterna c(1) och (2) i Commercial Computer Software-Restricted Rights i 48 CFR 52.227-19, beroende på vad som är tillämpligt.

10. Särskilda meddelanden om dokument som finns tillgängliga på webbplatsen.

10.1. Ibland kan vi göra vissa dokument tillgängliga på webbplatsen för granskning eller nedladdning online. Tillstånd att använda dokument med upphovsrätt som tillhör TETRA, som pressmeddelanden, nyheter och vanliga frågor från webbplatsen eller TETRA:s servrar ("dokumenten") beviljas under förutsättning att:

10.1.1. Ett lämpligt upphovsrättsmeddelande, där upphovsrätten tillskrivs TETRA, finns i alla kopior och att både upphovsrättsmeddelandet och detta tillståndsmeddelande finns med;

10.1.2. Användningen av dokumenten är endast för informationsändamål och dokumenten kommer inte att kopieras eller läggas ut på någon nätverksdator eller sändas i något media, och

10.1.3. Inga ändringar av dokumenten görs.

10.2. Delar av webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, "look and feel", skyddas av varumärkeslagar, varumärkeslagar, lagar om illojal konkurrens och andra lagar och får inte kopieras eller imiteras helt eller delvis. Ingen logotyp, grafik, ljud eller bild från webbplatsen får kopieras eller vidarebefordras om inte TETRA uttryckligen har gett sitt tillstånd.

11. Webbplatsens innehåll och information.

11.1. Webbplatsen innehåller information, erbjudanden, text och annat material (tillsammans "information") som tillhandahålls för din bekvämlighet. En del av informationen tillhandahålls av tredje part. Du bör vara medveten om att informationen kan innehålla fel, utelämnanden, felaktigheter eller föråldrad information. TETRA ger inga utfästelser eller garantier om informationens fullständighet, noggrannhet, lämplighet, aktualitet eller tillförlitlighet och ska inte hållas ansvarig för någon brist på ovanstående. Beskrivningar av eller hänvisningar till produkter eller publikationer på webbplatsen innebär inte att produkten eller publikationen godkänns.

11.2. En del av eller all information kan omfattas av villkor som kan finnas på webbplatserna eller i dokument och policyer från tredje part. I händelse av en konflikt mellan villkoren i detta avtal och villkoren som kan finnas på webbplatserna eller i dokument och policyer från tredje part, ska villkoren i detta avtal gälla. Vi gör inga utfästelser eller garantier om fullständighet, noggrannhet, lämplighet, aktualitet eller tillförlitlighet för någon information och kommer inte att hållas ansvariga för någon brist på det föregående.

12. Innehåll som laddas upp av dig.

12.1. Från tid till annan kan TETRA tillåta dig att ladda upp information, råd, text, data, programvara, meddelanden och annat material till webbplatsen ("Ditt innehåll"). Ditt innehåll är ditt eget ansvar. Detta innebär att du, och inte TETRA, är helt ansvarig för allt Ditt innehåll som du laddar upp, lägger upp, skickar, mejlar, sänder eller på annat sätt gör tillgängligt via webbplatsen. Under inga omständigheter kommer vi att vara ansvariga på något sätt för Ditt innehåll, inklusive, men inte begränsat till, eventuella fel eller utelämnanden i Ditt innehåll, eller för någon förlust eller skada av något slag som uppstår till följd av användningen av Ditt innehåll som görs tillgängligt via webbplatsen.

12.2. Du ger oss härmed en världsomspännande, royaltyfri, icke-exklusiv, evig, oåterkallelig och fullt ut underlicensierbar rätt och licens att använda, reproducera, modifiera, anpassa, publicera, översätta, skapa derivat från, distribuera, utföra och visa ditt innehåll och att införliva ditt innehåll i andra verk i alla former, medier eller tekniker som nu är kända eller senare utvecklas.

12.3. Du bekräftar att vi inte förhandsgranskar Ditt innehåll, men att vi har rätt, men inte skyldighet, att efter eget gottfinnande ändra, överföra via olika nätverk, vägra eller flytta Ditt innehåll som är tillgängligt på webbplatsen. Du samtycker till att du måste utvärdera och bära alla risker som är förknippade med användningen av Ditt innehåll, inklusive, men inte begränsat till, all förlitan på Ditt innehålls riktighet, fullständighet eller användbarhet.

12.4. Du bekräftar och godkänner att TETRA kan bevara Ditt innehåll och även avslöja Ditt innehåll när som helst och av vilken anledning som helst.

12.5. Eftersom vi inte förhandsgranskar ditt innehåll kan du komma att utsättas för innehåll som är stötande, oanständigt eller stötande.

13. GARANTI; BEGRÄNSNINGAR.

13.1. WEBBPLATSEN, INKLUSIVE ALLT INNEHÅLL, ALLA ERBJUDANDEN, FUNKTIONER, MATERIAL OCH INFORMATION SOM GÖRS TILLGÄNGLIG PÅ ELLER NÅS VIA ELLER SKICKAS FRÅN WEBBPLATSEN, TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK". I DEN UTSTRÄCKNING SOM LAGEN TILLÅTER, GÖR TETRA OCH DESS DOTTERBOLAG OCH NÄRSTÅENDE BOLAG INGA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER AV NÅGOT SLAG OM:

13.1.1. INNEHÅLLET PÅ WEBBPLATSEN;

13.1.2. INNEHÅLL, ERBJUDANDEN, FUNKTIONER, MATERIAL OCH INFORMATION SOM ÄR TILLGÄNGLIGA VIA WEBBPLATSEN;

13.1.3. PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM ERBJUDS AV TREDJE PART, ELLER HYPERTEXTLÄNKAR TILL TREDJE PART, OCH/ELLER,

13.1.4. EVENTUELLA SÄKERHETSÖVERTRÄDELSER I SAMBAND MED ÖVERFÖRING AV INFORMATION VIA WEBBPLATSEN ELLER NÅGON LÄNKAD WEBBPLATS.

13.2. VIDARE FRISKRIVER SIG TETRA OCH DESS DOTTERBOLAG OCH NÄRSTÅENDE BOLAG FRÅN ALLA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, ICKE-INTRÅNG, SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. TETRA GARANTERAR INTE ATT WEBBPLATSEN ELLER NÅGOT MATERIAL ELLER INNEHÅLL SOM FINNS DÄR KOMMER ATT VARA OAVBRUTET ELLER FELFRI, ATT DEFEKTER KOMMER ATT RÄTTAS TILL, ELLER ATT WEBBPLATSEN ELLER SERVERN SOM GÖR DEN TILLGÄNGLIG ÄR FRI FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER. TETRA OCH DESS DOTTERBOLAG OCH NÄRSTÅENDE BOLAG ÄR INTE ANSVARIGA FÖR ANVÄNDNINGEN AV WEBBPLATSEN, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, INNEHÅLLET OCH EVENTUELLA FEL SOM FINNS DÄR. VISSA JURISDIKTIONER BEGRÄNSAR ELLER TILLÅTER INTE ANSVARSFRISKRIVNING AV UNDERFÖRSTÅDDA ELLER ANDRA GARANTIER, SÅ OVANSTÅENDE ANSVARSFRISKRIVNING GÄLLER INTE I DEN UTSTRÄCKNING SOM DEN JURISDIKTIONENS LAG ÄR TILLÄMPLIG PÅ DETTA AVTAL.

13.3. TETRA GARANTERAR INTE ATT DINA AKTIVITETER ELLER DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN ÄR LAGLIGA I NÅGON SÄRSKILD JURISDIKTION OCH FRISKRIVER SIG UNDER ALLA OMSTÄNDIGHETER UTTRYCKLIGEN FRÅN SÅDANA GARANTIER. DU FÖRSTÅR ATT DU GENOM ATT ANVÄNDA NÅGON AV WEBBPLATSENS FUNKTIONER AGERAR PÅ EGEN RISK, OCH DU FÖRSÄKRAR OCH GARANTERAR ATT DINA AKTIVITETER ÄR LAGLIGA I VARJE JURISDIKTION DÄR DU FÅR TILLGÅNG TILL ELLER ANVÄNDER WEBBPLATSEN.

14. Begränsning av ansvar. TETRA ska under inga omständigheter vara ansvarigt för särskilda, tillfälliga, indirekta eller följdskador som är direkt eller indirekt relaterade till användningen av, eller oförmågan att använda, webbplatsen, även om TETRA har informerats om möjligheten av sådana skador. Vissa stater tillåter inte uteslutning eller begränsning av tillfälliga skador eller följdskador, så ovanstående begränsning eller uteslutning kanske inte gäller för dig. TETRA ska under inga omständigheter ha något ansvar gentemot dig för skador, förluster eller orsaker till åtgärder. Användningen av webbplatsen sker helt på egen risk.

15. Skadestånd. Du samtycker till att hålla TETRA, dess tjänstemän, anställda, ägare, representanter, ombud, dotterbolag, dotterbolag, filialer, tjänstemän, partners, leverantörer och licensgivare (nedan individuellt och kollektivt kallade "Skadeståndstagare") skadeslösa, och TETRA samtycker till att kontrollera alla tvister, förhandlingar, diskussioner, uppgörelser eller därmed sammanhängande affärer, för alla anspråk, krav, förpliktelser, förpliktelser, förpliktelser och förpliktelser som kan uppstå i samband med att du gör en anmälan, straff, böter, skulder, advokatkostnader, rättegångskostnader, juridiska kostnader och orsaker till åtgärder av alla slag, vare sig de är civilrättsliga eller straffrättsliga, för förluster och/eller skador av alla slag som kan riktas mot TETRA och/eller de ersättningsberättigade, på något sätt, direkt eller indirekt, som har samband med, uppstår ur, i samband med eller är en följd av din användning av webbplatsen.

16. Lag och jurisdiktion i Texas.  Utan hinder av någon bestämmelse om motsatsen ska detta avtal och tolkningen av dess villkor regleras och tolkas i enlighet med lagarna i delstaten Texas , utan hänsyn till dess lagvalsregler.  Parterna samtycker till att den enda och exklusiva jurisdiktionen och platsen för Texas delstatsdomstolar i Harris County, Texas, för alla delstatsdomstolar och Southern District of Texas för alla federala domstolsärenden.

17. Diverse. Detta avtal innehåller det enda och fullständiga avtalet mellan parterna med avseende på avtalets innehåll och ersätter alla andra tidigare skriftliga eller muntliga avtal mellan dem. Rubrikerna i detta avtal är endast infogade för att underlätta eller som referens och definierar, begränsar, utvidgar eller beskriver inte på något sätt detta avtals räckvidd eller avsikten med någon bestämmelse i detta avtal. Det är parternas avsikt att varken detta avtal eller något avtal i detta avtal ska tolkas mot någon av parterna i enlighet med den allmänna rättsregeln om att tolka avtalet mot den som har skrivit det. Det är parternas avsikt att denna regel inte ska vara tillämplig på detta avtal. Parterna avstår från all rätt till rättegång med jury i alla mål eller förfaranden som inleds i samband med detta avtal. Om någon bestämmelse i detta avtal skulle anses ogiltig eller icke verkställbar av en behörig domstol eller som ett resultat av framtida lagstiftningsåtgärder, ska ett sådant beslut eller en sådan åtgärd tolkas strikt och ska inte påverka giltigheten eller effekten av någon annan bestämmelse i detta avtal.