Laddar data...

Tjänster för analytisk provning

Tjänster för analytisk provning

Genom våra analytiska testtjänster erbjuder vi ett brett spektrum av kemisk och materiell karakteriseringsförmåga och expertis. Analyser som sträcker sig från bulkegenskaper till kvantifiering av ultraspårelement kan utföras internt med hjälp av olika typer av instrumentella och våtkemiska tekniker. Våra experter ger direkt stöd till alla tekniska funktioner inom TETRA och tillhandahåller den data som krävs för att kunna anpassa vätskeformuleringar eller identifiera material som inte uppfyller kraven.

Några av våra analytiska tester omfattar:

 • GC-Masspektrometri (GC-MS)
 • Fouriertransform infraröd (FTIR)
 • Färg Spektrofotometer
 • Induktivt kopplad plasmaspektrometri (ICP)
 • Vätskekromatografi med högt tryck (HPLC)
 • Jonkromatografi (IC)
 • Totalt organiskt kol (TOC)
 • Röntgendiffraktion (XRD)
 • Analys av partikelstorlek (laserspridning)
 • Termogravimetrisk analys med differentiell skanning (TGA/DSC)
 • Högtrycksdifferentialskanningskalorimeter (HP DSC)
 • Flampunkt
 • Reaktionskalorimeter