Laddar data...
Om Hero Banner

Mångfald och integration

Mångfald och integration

TETRA Technologies är en global organisation vars grund och styrka bygger på våra teammedlemmars drivkraft och engagemang. Vår kultur bygger på integration och en orubblig övertygelse om att både vår tidigare och framtida framgång beror på mångfalden bland våra anställda och deras tävlingsanda.

Medlemmarna i TETRA-familjen kommer från många olika bakgrunder och varje anställd värderas som en viktig bidragande faktor till vår framgång i de många olika branscher som vi verkar inom. Vi anser att en mångsidig och inkluderande arbetskraft berikar vår organisation med en mångfald av talanger, färdigheter och perspektiv. En sådan mångfald stimulerar kreativ problemlösning och ett lyhört, respektfullt samspel mellan vår personal och med våra kunder samt i de samhällen där vi arbetar.

TETRA diskriminerar inte anställda, entreprenörer, sökande eller kunder på grund av ras, hudfärg, religion, ålder, kön, sexuell läggning, nationellt ursprung, funktionshinder, veteranstatus eller någon annan grund som skyddas enligt gällande lag. Som framgår av vår uppförandekod tolererar TETRA inte någon form av orättvis eller olaglig diskriminering eller trakasserier.

Inkluderande på TETRA innebär att vi har en harmonisk företagskultur, en kultur med ett gemensamt syfte, en stark samarbetsanda och respekt för varandras bidrag och arbete - en kultur som främjar idéutbyte och problemlösning och som i slutändan bidrar till att uppfylla behoven hos våra kunder runt om i världen.

Om du är intresserad av att gå med i TETRA-teamet kan du läsa om våra aktuella karriärmöjligheter.

1 000+ anställda

30+ etniska grupper

13+ länder