Laddar data...
Banner för hjältar inom kompletteringsvätskor

Produkter för kontroll av järn

Utfällning av järnföreningar kan skada reservoarens permeabilitet eller förvärra slamproblem som orsakar formationsskador. Hantering av järn med järnkontrollmedel är viktigt för att förhindra skador på formationen. Två klasser av järnkontrollmedel är reduktionsmedel och kelater. Dessa kan båda användas för att förhindra de nämnda effekterna, men kelatkemi och kan erbjuda en mängd olika kelater som järnkontrollmedel eller slamkontrollmedel.

FerroBan™ järnkontrollmedel

FerroBan är ett organiskt järnreducerande och järnbindande medel som rekommenderas för användning i monovalenta och divalenta saltlösningar. Det reducerar järnhaltigt järn till det mer föredragna järnhaltiga järnet, som har större stabilitet och löslighet vid ett större pH-område och i en mängd olika vätskor. FerroBan järnkontrollmedel bibehåller också järn i lösning genom kelatbildning och förhindrar därmed järnhydroxid- och sulfidutfällning.