Laddar data...
Banner för hjältar inom kompletteringsvätskor

Oljekontroll

Många operatörer använder orimligt mycket av sin budget för borrning och färdigställande för att ta hand om vätskor som inte kan släppas ut, utan måste transporteras till land för sanering, till en avsevärd kostnad.

Vi har utvecklat en teknik som gör det möjligt för offshore-operatörer att minimera olje- och fettnivåerna i klara färdigställningsvätskor, så att de antingen kan släppas ut med rimlig säkerhet att de uppfyller lokala utsläppskrav, eller så kan de minska de volymer av sådana vätskor som måste transporteras till land.

Vår TETRA OilFix™-filtreringstjänst, som består av material som används för att avlägsna olja och fett samt analysutrustning för att fastställa olje- och fettnivåer.

TETRA O-Lok C™-behandling ger operatörer en billig lösning på plats för att minska olje- och fettnivåerna. Denna behandling gör det möjligt att konditionera och återvinna natriumbromidkompletteringssaltvatten utan kontaminering. Den gör det också möjligt att behandla kalciumkloridsaltvatten till en nivå som uppfyller olje- och fettkraven för utsläpp.