Laddar data...
CC tech Hero Banner

CC tech kalciumklorid

CC tech för tekniska appllikationer

CC tech kalciumkloridsalt med hög renhet är speciellt utvecklat för tekniska och industriella tillämpningar som kräver CaCl2 med konstant hög renhet och stabila egenskaper. Det används bland annat för avloppsbehandling, papperstillverkning, betonghärdning, polymertillverkning, olje- och gasutvinning samt avfuktning.

CC tech kalciumklorid ger Ca2+ och Cl joner på ett kontrollerat och mätbart sätt och innehåller nästan inget järn eller andra föroreningar. Den fasta formen är lättlöslig, blandas lätt med vätskor och är både hygroskopisk (absorberar vatten) och exotermisk (avger värme) när den kommer i kontakt med vatten. TETRA Chemicals tillverkar våra CC tech kalciumkloridprodukter i flera länder i Europa.

CC tech kalciumklorid för grönare rening av avloppsvatten

CC tech produkterna används för att avlägsna fluorid från avloppsvatten från konsumenter och industrier och ger vanligtvis efterbehandlingsnivåer på 10-100 mg/l, beroende på tillämpning.

Halvledartillverkning, petroleumraffinering, aluminiumsmältning och annan industriell verksamhet ger också upphov till avloppsvatten som innehåller höga halter av fluorid. Båda typerna av avloppsvatten kräver behandling och avlägsnande av fluorid innan de släpps ut. CC tech omvandlar det kemiska fluoridinnehållet till olöslig kalciumfluorid, CaF2, som sedan kan avlägsnas med hjälp av konventionell separationsteknik.

Ett annat miljöproblem är att sänka fosfatnivåerna i industriellt avloppsvatten, t.ex. från kemikalie- och gödseltillverkning. Utsläpp som innehåller höga halter av fosfater kan orsaka övermineralisering (eutrofiering) i sjöar, floder och kustvatten, vilket leder till ekologiskt störande algblomning eller överväxten av vattenväxter. CC tech minskar fosfaterna genom att fällas ut till kalciumfosfat som sedan kan avlägsnas och i vissa fall återanvändas eller säljas.

CC tech är också effektiva när det gäller att avlägsna sulfater från koncentrerade flöden, genom att de flesta av dem fälls ut till fast gips som sedan kan filtreras bort och säljas eller deponeras. Vissa tillämpningar kan kräva ett poleringssteg för att ge önskade koncentrationer i avloppsvattnet, vilket kan uppnås genom jonbyte.

CC tech kalciumklorid för bättre papper

CC tech kalciumklorid förbättrar papperets tryck- och bläckprestanda. Kalciumklorid som tillsätts till stärkelseglet förbättrar den elektriska ledningsförmågan hos papperets yta, vilket minskar fjäderbildning (bläck som sprids utåt) och möjliggör högre kvalitet och snabbare färgutskrifter.

CC tech kalciumklorid för snabbare betonghärdning

CC tech kalciumklorid förkortar betongens härdningstid avsevärt - en mycket användbar behandling för ett av världens mest använda och oumbärliga byggmaterial. Den är särskilt fördelaktig för produktion av icke armerade betongprodukter som takpannor och gatstenar.CC tech kalciumklorid som vanligtvis tillsätts i halter på 0,5-2,0 procent, påskyndar hydreringshastigheten och minskar härdningstiden med så mycket som 50 procent för att möjliggöra en snabbare produktproduktion. Lägre temperaturer påskyndar processen ytterligare och betong med CC tech kalciumklorid vid 10 °C stelnar inom samma tidsram som betong utan kalciumklorid vid 20 °C.

CC tech kalciumklorid för starkare polymerer

CC tech kalciumklorid används för att underlätta produktionen av polymerer och slagmodifierare. Många polymerer, inklusive latex och syntetiskt gummi, tillverkas med hjälp av en emulsions-lösningsmedelsprocess, varefter polymeren separeras från vattenlösningsmedlet genom filtrering eller sedimentering. CC tech kalciumklorid ökar aggregatets jonstyrka i den vattenhaltiga produktionsfasen tills det övervinner elektrostatisk repulsion och koalescerar för att bilda slutprodukten.

CC tech kalciumklorid för andra tekniska tillämpningar

CC tech kalciumklorid används ofta inom olje- och gasindustrin vid borrning, omställning och komplettering. Produkterna används i vätskor för att minska vattenaktiviteten, förhindra vattenabsorption från skiffer, kyla och smörja borrkronor, underlätta avlägsnandet av skärsatser i borrhålet och öka vätskans densitet för att motverka trycket i reservoaren.

Vår CC tech kalciumklorid används i stor utsträckning i avfuktare för hushåll och handel samt för industriell torkning av gaser och lösningsmedel. Den starka hygroskopiska egenskapen hos CC tech 77% flinga ger en utmärkt fuktupptagning.

CC tech kalciumklorid används också som förtjockningsmedel vid tillverkning av alginater (naturliga polymerer), som används i stor utsträckning i livsmedel och läkemedel samt i formuleringen av tvättmedel.

Europa, Afrika och Asien

CC-tech kalciumklorid

Nordamerika

Europa, Afrika, Asien och Oceanien

CC-tech kalciumklorid

Kontakta vårt team
Vårt team svarar gärna på dina frågor eller ger dig detaljerad information. Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart som möjligt.