Laddar data...

Veteraner från den amerikanska militären

På TETRA Technologies ser vi din potential utanför din militärtjänstgöring, eftersom vi är medvetna om att veteraner har unika färdigheter som kan starta och utveckla givande yrkeskarriärer. TETRA hjälper före detta militärer att övergå från militärt till civilt liv och få en meningsfull och framgångsrik karriär som gynnar både dem själva och de människor de arbetar med.

Från slagfältet till oljefältet

De män och kvinnor som tjänstgör i den amerikanska militären visar högsta möjliga engagemang. När de avslutar sin tjänstgöring känner vi på TETRA att det är vår tur att visa engagemang och underlätta deras övergång till det civila livet, eftersom det är ett av de viktigaste stegen i deras resa att hitta ett arbete.

Att anställa veteraner är en win-win-situation som gynnar både dem och vårt företag. Veteraner är utmärkta medarbetare eftersom deras utbildning ger dem färdigheter i ledarskap, inlärning och lagarbete som få andra erfarenheter kan ge dem, och eftersom deras tjänstgöring ingjuter högsta grad av självförtroende och respekt för andra.

Den amerikanska militären och TETRA

TETRA och den amerikanska militären har många gemensamma egenskaper - bland annat en betoning på ledarskap och dynamiska arbetsmiljöer som kräver lagarbete. På grund av detta passar veteraner in och trivs i vårt företag.

TETRA:s principer för ledarskap

Vi har sju huvudprinciper för ledarskap på TETRA. Om du tror på samma principer, så vill vi ha dig!

  • Integritet
  • Mångfald
  • Säkerhet
  • Åtagande
  • Lagarbete
  • Innovation
  • Strävan efter excellens

Varför jobba på TETRA?

Vi erbjuder roller som gör det möjligt för dig att förnya, uppnå, växa och leda, med karriärmöjligheter och professionell utveckling för att förverkliga din fulla potential. Vi är engagerade i att hjälpa veteraner att övergå till civil sysselsättning och inleda karriärvägar på TETRA.

NextOp

TETRA Technologies har samarbetat med NextOp för att erbjuda sysselsättningsmöjligheter och utbildningsresurser till amerikanska militärveteraner.