Laddar data...
Banner för hjältar inom kompletteringsvätskor

Biocider

Ett stort problem inom oljefältsindustrin är bakterieföroreningar, som förekommer naturligt i kolvätena. Biocider används för att kontrollera sulfatreducerande bakterier, slembildande bakterier, järnoxiderande bakterier och bakterier som angriper polymerer i vätskor för färdigställande och bearbetning. Antimikrobiella biocidlösningar minskar bakterieinducerad korrosion och rekommenderas i vattenbaserade borrnings-, färdigställnings- och bearbetningsvätskor. De är effektiva mot sulfatreducerande bakterier, järnbakterier och bakteriella slembildare.

Östra halvklotet