Laddar data...

Smörjmedel, friktionsreducerande medel och skumreducerande medel

TETRA erbjuder ett antal saltvattensmörjmedel, friktionsreducerare och skumreducerare för att hjälpa till att uppfylla specifika krav för brunnar och för att förbättra prestandan hos andra tillsatser.

Smörjmedel

TETRAGlide Ultra

Ett högpresterande saltvattensmörjmedel som är utformat för att ge en exceptionell minskning av friktionen mellan metall och metall och metall och sten i alla icke-zinkbaserade saltvattenbaserade färdigställningsvätskor.

TETRAGlide CT

Ett effektivt saltvattensmörjmedel och en reducering av vridmoment och dragkraft som är konstruerat för användning i saltvatten som inte är av zink.

Friktionsreducerare

CT200 friktionsreducerare

CT 200 FR är en friktionsreducerande tillsats som används vid spolning av slangar.

Skumreducerare

DeFoam-P

En fosfatbaserad skumdämpande produkt för användning vid snabbdödning. Den är utformad för att snabbt och fullständigt eliminera skum som redan finns i vätskor, men den förhindrar inte att nytt skum bildas.

DeFoam-S

En kiselbaserad skumdämpande produkt för användning i applikationer med snabb dödning. Den är utformad för att snabbt och fullständigt eliminera skum som redan finns i vätskor, men förhindrar också att skum bildas.