Laddar data...
Litium Ventures hjältebanner

Litium Brine-tillgångar

Mineraliska resurser

TETRA har över 40.000 tunnland brine-licenser i Arkansas med prospekteringsmål på 234.000 ton litiumkarbonat och uppskattningsvis 5,25 miljoner ton brom, vilket ger oss möjlighet att delta i de senaste framstegen inom energilagring med hjälp av bromteknik och zinkbromid .

För att fullt ut utnyttja den förnybara energins potential krävs omfattande energilagring, och framstegen inom zinkbromidtekniken är lovande. Genom att använda TETRAs patenterade produktionsprocess för elementärt brom vid våra anläggningar i West Memphis, Arkansas, producerar TETRA PureFlow® ultrare ren zinkbromid i form av klar saltlösning. Det är en av de renaste formerna av zinkbromid tillgänglig på marknaden idag, vilket är en viktig egenskap för energilagringstillämpningar. 

Våra avtal med Standard Lithium Ltd. under 2017 och 2018 ger dem rätt att prospektera, producera och utvinna litium i våra licenser i Arkansas och de ytterligare potentiella resurserna i Mojave-regionen (San Bernardino county) i Kalifornien. I ett separat projekt tillkännagav Standard Lithium leveransen av sin första stora volym av litiumkloridprodukt från sin demonstrationsanläggning för direkt litiumutvinning nära El Dorado, Arkansas, för slutlig omvandling till litiumkarbonat .

För att lära dig mer om våra viktigaste initiativ för utveckling av mineraltillgångar:

TETRA SK 1300 Teknisk rapport Sammanfattning för TETRA Technologies, Inc

TETRA AOGC Brine Unit Förhörsmaterial 25 juli 2023

TETRA Bromine Project SK-1300 avsnitt 19 Ekonomisk analys

TETRA Technologies, Inc. Maiden Antagna uppskattningar av brom- och litiumbrintillgångar Teknisk rapport