Laddar data...

Automatiserad återvinning av olja

TETRA ORAPT-system

Vårt oljeavskiljningssystem ORAPTTM(TETRA oil recovery after production technology) förbehandlar producerat vatten innan det återvinns. Fristående mobila ORAPT-enheter avlägsnar olja, oönskade lätta beståndsdelar och oljesnäckor som orsakats av oplanerade bypass från produktionsanläggningar för att leverera vatten med endast spår av olja på 50-100 ppm. Den återvunna oljan återlämnas till operatören för försäljning. Nominell kapacitet för detta system är upp till 28 000 bbl/dag.

Funktioner

  • Självförsörjande utloppspumpar för kemisk injektion
  • Mobil enhet för att kunna transporteras från jobb till jobb
  • Automatiserad hantering av tanknivå, trend och larm
  • Automatiserad nödbypass och avstängning i nödsituationer
  • Obemannad verksamhet

Fördelar

  • Återför kolväten från producerat vatten till försäljningslinjen
  • Minskar mängden oljevolym i lagringsenheterna
  • Underlättar återanvändning och efterlevnad av lagringsbestämmelser.
  • Avlägsnar oönskade, lätta beståndsdelar

Kontakta vårt team
Vårt team svarar gärna på dina frågor och ger dig detaljerad information. Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart som möjligt.