Laddar data...
Kontakta Hero Banner

Leverantörer och underleverantörer

Tack för ditt intresse för att bli leverantör till TETRA Technologies. Vi värdesätter våra leverantörer och underleverantörer eftersom de spelar en viktig roll för vårt arbete och vår framgång.

TETRA samarbetar med en rad olika tredje parter som har åtagit sig att skapa en samarbetsvillig arbetsmiljö, etiska värderingar, lagtrohet och standarder för hälsa, säkerhet och miljö. Vår uppförandekod för företag, vår uppförandekod för leverantörer och våra normer för mänskliga rättigheter presenterar de förväntningar vi har på leverantörer när det gäller värderingar och normer. TETRA har åtagit sig att upprätthålla våra normer och värderingar och förväntar sig detsamma av våra leverantörer.

TETRA Procurement hanterar urvalet och det fortsatta partnerskapet med våra leverantörer enligt följande kriterier:

  • Aktuellt eller förväntat affärsbehov för produkten eller tjänsten.
  • Produktens eller tjänstens kvalitet och det värde eller besparingar som den medför.
  • Överenskommelse om TETRA-villkor samt trohet mot tillämpliga kontrakt och sekretessavtal.
  • Godtagbart försäkringsintyg

Om du är intresserad av att komma i fråga för en leverantörsroll hos oss, vänligen fyll i formuläret nedan. Dina kontaktuppgifter kommer att förbli aktiva i sex månader. Om du uppfyller kriterierna ovan kommer en medlem av upphandlingsteamet att kontakta dig.