Laddar data...
Banner för hjältar inom kompletteringsvätskor

Hämning av hydrater

Gashydrat är ett isliknande kristallint fast ämne som bildas av en blandning av vatten och naturgas, vanligtvis metan.

Den bildas när gas och vatten möts vid höga tryck och låga temperaturer. Vattenmolekylerna bildar en bur som kan hålla en "gäst"-gasmolekyl, även känd som ett klatrathydrat.

Från effektiv hydratmodellering till termodynamiska hydratinhibitorer - TETRA ger insikter och inhibitorer för att planera för och kontrollera hydrater.

PVTsim Nova

Ett modelleringsprogram som gör det möjligt för reservoaringenjörer, flödessäkringsspecialister och processingenjörer att kombinera tillförlitliga förfaranden för vätskekarakterisering med robusta och effektiva regressionsalgoritmer för att matcha vätskeegenskaper och experimentella data. Fluidparametrarna kan exporteras för att producera högkvalitativa indata för simulatorer för reservoarer, rörledningar och processer. Beroende på förhållandena i borrhålen kan olika termodynamiska inhibitorer vara tillämpliga. Dessa inkluderar metanol, propylenglykol och monoetylenglykol (MEG):

 • Salter (halogenider), metanol, MEG
  • Beprövad teknik
  • Förhindrar bildning av hydrater vid en viss temperatur och ett visst tryck.
  • Specialtillverkad produkt
 • Fördelar
  • Inte tidsberoende - Långsiktigt förebyggande
  • Väl lämpad för färdigställningsvätskor
  • De flesta färdigställningsvätskor har en viss inneboende hydrathämning.