Laddar data...
Banner för hjältar inom kompletteringsvätskor

Stabilisatorer av lera

Våra produkter är utformade med kundernas utmaningar i fråga om bildningsskydd i åtanke.

När reaktiva leror förekommer kan svullnad, dispersion och migration påverka produktionsresultaten negativt. Följande produkter ingår i TETRA PayZone produktsvit, som är utformad exakt för de nämnda aspekterna:

PayZone Clay Stay Clay Stabilizer

Det är en egenutvecklad lerstabiliserande tillsats som är kompatibel med alla färdigställningsvätskor och används för att stabilisera och förhindra hydrering och svullnad i interstitiell lera.

PayZone StrataFix lerstabilisator

En kombination av skifferhämmare och smörjmedel för vattenbaserade system. Det är en speciellt framtagen produkt för borrvätskor. PayZone StrataFix, lerstabilisator är kompatibel med klara saltvätskor och förhindrar vattenadsorption och spridning av vattenkänsliga skiffrar i borrvätskor och vattenbasmuddar. PayZone StrataFix stabilisator i kombination med en saltvattenvätska fungerar synergistiskt för att öka skifferstabiliteten och minska risken för differentiell fastklistring.