Laddar data...

TETRA Chemicals Europe

Tetra Chemicals Europa

Leading with competence, delivering with care

Vi är specialisterna på kalciumklorid (CC) med mer än 60 års erfarenhet. Som en av världens största tillverkare av kalciumklorid erbjuder vi våra kunder en oöverträffad nivå av specialister och kunskap, kompetens och support.

TETRA Chemicals Europe har certifierats enligt ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 och ISO 22000 för att garantera hög tillförlitlighet och kvalitet för våra kunder. Med strategiskt placerade lager i Belgien, Spanien, Sverige och Finland kan vi snabbt och effektivt tillgodose dina behov.

Våra kunder använder våra produktvarumärken CC food, CC farm, CC techoch CC road kalciumklorid i Europa, Afrika och Asien. Inom varje specialistområde har vi CC-kvaliteter som är perfekt anpassade för varje applikation.

CC food KalciumkloridCC food

CC food är högren kalciumklorid som är speciellt framtagen för användning inom livsmedels- och dryckesindustrin. Vår CC-livsmedelsprodukt framställs genom strikta metoder för riskanalys och kritiska styrpunkter (HACCP) och används ofta i produktionen av ostar, öl, dricksvatten, inlagda frukter och grönsaker samt konserverade livsmedel.

CC farm KalciumkloridCC farm

CC farm högkvalitativ kalciumklorid är särskilt utformad för användning inom jordbruket. Det är ett idealiskt näringsämne för frukt, grönsaker, baljväxter, knölar och andra grödor för att öka växternas hälsa och motståndskraft, samt ett kosttillskott för kor och kycklingar. CC farm kalciumklorid produceras genom strikta metoder för riskanalys och kritiska styrpunkter (HACCP) för att garantera säker och effektiv prestanda i dess många användningsområden.

CC tech KalciumkloridCC tech

CC tech kalciumkloridsalt med hög renhet, speciellt utvecklat för tekniska och industriella tillämpningar som kräver CaCl2 med genomgående hög renhet och stabila egenskaper. Användningsområdena omfattar avloppsvattenrening, papperstillverkning, betonggjutning, polymertillverkning, olje- och gasutvinning samt avfuktning.

CC road KalciumkloridCC road

CC road kalciumklorid för alla årstider är den kvalitet som väljs för att hantera svåra vägförhållanden på ett säkert och ekonomiskt sätt. När det finns snö och is är det en viktig uppgift att hålla människor säkra och förhindra olyckor.

Kontakta oss

TETRA Chemicals Europe AB
Bergaliden 11, SE-252 23
Helsingborg, Sverige
Tel +46 42 453 27 00
TCE_info@onetetra.com

TETRA Chemicals Europe Oy
Kemirantie 1, 67701
Kokkola, Finland
Tfn +358 207 212 500
sales.kokkola@onetetra.com