Laddar data...

Mikrofiber överbryggningsmedel

Våra mikrofibermedel är specialtillverkade, syrolösliga mineralfibrer som griper in i varandra för att bilda en stark, tät filterkaka som överbryggar och täpper till håligheter och sprickor. Eftersom de är termiskt stabila vid över 500°F och kompatibla med sötvatten, saltvatten och dieseloljebaserade slammet, används TETRA Magmafibermedel också för att behandla förlorad cirkulation i brunnar med höga temperaturer i bottenhålet.

TETRA Magmafiber Fine Microfiber Agent

TETRA Magmafiber Fine består av fina syrolösliga mikrofibrer och förseglar mikrosprickor samt permeabla och undertryckta sandformationer.

TETRA Magmafiber Regular Microfiber Agent

TETRA Magmafiber Regular består av medelstora syrolösliga mikrofibrer och förseglar mikrosprickor samt permeabla och undertryckta sandformationer.

PayZone 530 Microfiber Agent

Finslipad syrolöslig fiber som används i mättade salt- och sötvattenapplikationer. PayZone 530 är en smält spunnen karbonatmikrofiber.

PayZone 532 Microfiber Agent

Denna grovkorniga syrolösliga fiber är en smält spunnen karbonatmikrofiber och används även i mättade salt- och sötvattentillämpningar.