Laddar data...

Gäller från: 7 juni 2023

Integritetspolicy

TETRA Technologies Inc. och dess dotterbolag ("TETRA", "företaget", "vi", "oss", "vår") respekterar din integritet och har åtagit sig att skydda den genom att följa denna integritetspolicy.

Denna integritetspolicy beskriver (a) de typer av personuppgifter som vi kan samla in från dig eller som du frivilligt kan lämna till oss när du besöker webbplatsen www.onetetra.com ("webbplatsen") och (b) våra metoder för att samla in, använda, underhålla, skydda och avslöja den informationen.

Denna sekretesspolicy gäller all information som vi samlar in på webbplatsen och andra tillhörande webbplatser, i e-post, text och andra elektroniska meddelanden mellan dig och webbplatsen, genom mobila eller stationära applikationer eller annan programvara som vi utvecklar eller använder i affärssyfte, på alla andra sätt där en länk eller hänvisning till denna sekretesspolicy tillhandahålls, och i andra interaktioner som vi har med dig, även offline.

Denna sekretesspolicy gäller inte för

 • information som vi samlar in offline eller på annat sätt, inklusive på andra webbplatser som drivs av tredje part, eller
 • information som samlas in av tredje part, inklusive program eller innehåll som kan länkas till eller vara tillgängligt från eller på webbplatsen.

Läs denna policyförklaring för att förstå vår policy och praxis avseende din information och hur vi kommer att behandla den. Om du inte samtycker till vår policy och praxis är det ditt val att inte använda webbplatsen. Genom att gå in på eller använda webbplatsen godkänner du denna sekretesspolicy. Denna policy kan ändras från tid till annan; kom tillbaka regelbundet för uppdateringar. Din fortsatta användning av denna webbplats efter att vi har gjort ändringar anses vara ett godkännande av dessa ändringar.

Personlig information som vi samlar in och hur vi samlar in den

När du besöker och använder den här webbplatsen samlar vi in information om dig, inklusive (a) personuppgifter som identifierar dig som en individ eller som avser en identifierbar person ("Personuppgifter") och (b) information om dig som inte identifierar dig som en individ. Vi samlar in denna information direkt från dig när du frivilligt tillhandahåller den till oss genom att fylla i undersökningar, formulär eller förfrågningar om information på webbplatsen. Denna information omfattar till exempel följande kategorier av information:

 • grundläggande personuppgifter och identifierare för dig eller för andra, t.ex. huvudmän i ditt företag;
 • Kontaktinformation för dig eller andra (t.ex. telefonnummer, e-postadress och postadress);
 • Biografiska och demografiska uppgifter (t.ex. företag, yrkestitel eller befattning och huvudsakliga arbetsuppgifter);
 • Uppgifter om tillhörighet (t.ex. kund, student, arbetssökande, säljare eller leverantör, investerare eller finansanalytiker eller akademisk forskare);
 • kommunikation (t.ex. när du skickar in frågor eller kommentarer, väljer e-postkommunikationsinställningar, anger intresseområden, prenumererar på nyhetsbrev, deltar i undersökningar eller forum eller rapporterar problem med vår webbplats);
 • dina sökfrågor på webbplatsen;
 • register och kopior av din korrespondens (inklusive e-postadresser) om du kontaktar oss via webbplatsen, och
 • yrkes- eller anställningsrelaterad information eller annan bakgrundsinformation som du tillhandahåller när du skickar in en ansökan om att arbeta för oss (t.ex. utbildning, erfarenhet, färdigheter, kvalifikationer, licenser, certifieringar, nuvarande arbetsgivare, jobbtitel, jobbaktiviteter eller ansvar, och huruvida du har tillstånd att arbeta i ett visst land utan sponsring eller inte).

När du navigerar genom och interagerar med webbplatsen eller använder företagets andra mobila eller stationära applikationer kan vi också använda automatiska datainsamlingstekniker för att samla in viss information om din dator eller mobila enhet, surfåtgärder och mönster, inklusive, men inte begränsat till, följande informationskategorier:

 • teknisk information som samlas in från din dator eller mobila enhet om din enhet och internetanslutning (t.ex. din IP-adress, webbläsartyp och operativsystem), och
 • Information om elektronisk nätverksaktivitet och annan information som samlas in om din användning av webbplatsen (t.ex. trafikdata, sidor du besöker, datum och tid för varje besök, sökord du anger och hur ofta du besöker webbplatsen).

Den information som vi samlar in automatiskt kan innehålla personuppgifter eller så kan vi behålla den eller associera den med personuppgifter som vi samlar in på andra sätt. Detta hjälper oss att förbättra vår webbplats och att leverera en bättre och mer personlig service till dig, inklusive genom att göra det möjligt för oss att uppskatta vår publiks storlek och användningsmönster, lagra information om dina preferenser och känna igen dig när du återvänder till webbplatsen.

Vi kan vara skyldiga enligt lag att samla in viss information om dig eller som en följd av ett avtalsförhållande som vi har med dig. Om du inte tillhandahåller denna information kan det förhindra eller fördröja uppfyllandet av dessa skyldigheter.

Teknik som vi använder för automatisk datainsamling

Vår datainsamlingsprocess kan inbegripa användning av följande automatiska datainsamlingstekniker:

 • "Cookies" (eller webbläsarcookies): I denna policy använder vi termen "cookies" för att hänvisa till cookies och liknande teknik som omfattas av EU-direktivet om integritet i elektronisk kommunikation. Cookies är små bitar av identifierande information som placeras och lagras på hårddisken på din dator av vår server. Dessa cookies gör det möjligt för vårt system att lättare "känna igen" din dator eller mobila enhet när du besöker vår webbplats för att mer effektivt kunna tillhandahålla tjänster. Vi kan till exempel använda cookies för att anpassa visningen så att den passar dina intressen, för att notera dina intressen när du besöker webbplatsen och för att lagra information (t.ex. för spårnings- och inriktningsändamål).
 • Webb-beacons: Vissa delar av webbplatsen kan innehålla webbfyrar (även kända som clear gifs, pixeltaggar och single-pixel gifts), som är små elektroniska filer som gör det möjligt för företaget att till exempel räkna användare som har besökt dessa delar av webbplatsen och för annan relaterad webbplatsstatistik (till exempel registrering av populariteten för visst webbplatsinnehåll och verifiering av system- och serverintegritet).

Det är vår policy att all information som erhålls genom användning av cookies och/eller web beacons endast kommer att användas internt för att bättre kunna tillhandahålla service till dig och för att utvärdera webbplatsens effektivitet och göra förbättringar. Vi kommer inte att använda cookies eller web beacons för att spåra dina aktiviteter utanför webbplatsen eller för något syfte som inte redovisas här.

Vi använder också webbanalystjänster från tredje part i samband med webbplatsen, inklusive Google Analytics, HubSpot, LinkedIn och Google AdSense, som använder cookies och liknande teknik för att samla in data (t.ex. IP-adresser) för att utvärdera användningen av och interaktionen med webbplatsen.

Du kan välja att inte acceptera "cookies" genom att ändra webbläsarinställningarna på din dator eller genom att inte svara jakande när du tillfrågas på Webbplatsen om du accepterar cookies. Observera dock att om du väljer att inte acceptera cookies kan det hända att du inte får tillgång till hela eller delar av webbplatsen eller att vissa delar av webbplatsen inte fungerar effektivt.

Känslig personlig information

Vi samlar inte medvetet in känsliga personuppgifter (såsom personnummer, information relaterad till ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religion eller annan trosuppfattning, hälsa, biometri, genetiska egenskaper, kriminell bakgrund, medlemskap i fackförening etc.) från dig via webbplatsen. Vänligen lämna inte några sådana känsliga personuppgifter till oss på eller via Webbplatsen.

Barn

Vi tar barns integritet på allvar och vi har åtagit oss att följa tillämpliga lagar och krav, till exempel USA:s Children's Online Privacy Protection Act ("COPPA"). Webbplatsen är inte avsedd för barn under 18 år. Vi uppmuntrar alla föräldrar och vårdnadshavare att instruera sina barn i säker och ansvarsfull användning av personuppgifter på Internet.

Våra produkter och tjänster riktar sig inte till minderåriga och vi samlar inte medvetet in, använder eller avslöjar för tredje part någon personlig information som samlats in från barn under 18 år. Om du är under 18 år ska du inte lämna någon information på webbplatsen eller andra tillhörande webbplatser (inklusive ditt namn, adress, telefonnummer eller e-postadress). Om vi får reda på att vi har samlat in eller tagit emot personuppgifter från ett barn under 18 år utan att verifiera föräldrarnas samtycke, kommer vi att radera den informationen. Om du tror att vi kan ha någon personlig information från eller om ett barn under 18 år, vänligen kontakta oss på oss på kontaktinformationen som anges nedan.

Hur vi använder din personliga information

Vi kan använda information som vi samlar in om dig eller som du lämnar direkt till oss (inklusive personlig information) för följande ändamål:

 • för att verifiera din identitet när du går in på webbplatsen och för att garantera säkerheten för din personliga information;
 • att presentera webbplatsen och dess innehåll för dig;
 • för att kommunicera om och administrera våra produkter, tjänster, evenemang, program och kampanjer (t.ex. genom att skicka varningar, reklammaterial, nyhetsbrev och annan marknadsföringskommunikation);
 • för att ge dig meddelanden om marknadsföringsinformation och andra prenumerationer som du har valt att ta emot via webbplatsen eller om eventuella ändringar av denna sekretesspolicy;
 • tillhandahålla den information, de varor, tjänster eller det material som du har begärt;
 • för att behandla, utvärdera och besvara förfrågningar, förfrågningar och ansökningar;
 • för att skapa en profil om dig och placera dig i särskilda marknadsföringssegment för att bättre förstå dina preferenser och för att anpassa de marknadsföringsmeddelanden som vi skickar till dig på lämpligt sätt;
 • för att ge kundsupport;
 • för att utföra dataanalyser (t.ex. marknadsundersökningar och trendanalyser)
 • att genomföra och underlätta marknadsundersökningar;
 • för att göra annonsering och utvärdera effektiviteten av våra marknadsföringsinsatser;
 • för att analysera information om hur du använder våra tjänster för att ge våra kunder en bättre upplevelse;
 • för att genomföra marknadsförings- och försäljningsaktiviteter (inklusive att generera leads, följa upp potentiella kunder, utföra marknadsundersökningar, fastställa och hantera effektiviteten av våra reklam- och marknadsföringskampanjer och hantera vårt varumärke);
 • för att driva, utvärdera och förbättra vår verksamhet (t.ex. genom att administrera, förbättra och förädla våra produkter och tjänster, utveckla nya produkter och tjänster samt hantera vår kommunikation och våra kundrelationer);
 • för att kommunicera med dig (till exempel om du kontaktar oss med frågor);
 • för att behandla en ansökan som du skickar in för att arbeta för oss eller för att tillhandahålla information om jobbmöjligheter eller rekrytering i allmänhet;
 • för att utöva våra lagliga rättigheter när det är nödvändigt (till exempel för att upptäcka, förhindra och reagera på bedrägerier, intrång i immateriella rättigheter eller överträdelser av lagen eller de användarvillkor som gäller för denna webbplats);
 • för att uppfylla andra rättsliga eller lagstadgade krav;
 • För att fullgöra våra skyldigheter och upprätthålla våra rättigheter som följer av avtal som ingåtts mellan dig och oss, inklusive fakturering och inkasso;
 • för att meddela dig om ändringar på vår webbplats;
 • att använda informationen på något annat sätt som vi kan beskriva när du lämnar informationen;
 • för att uppfylla alla andra syften för vilka du tillhandahåller informationen, och
 • för något annat ändamål med ditt samtycke).

Vi kan kombinera information som vi får via webbplatsen med information som vi får på andra sätt (t.ex. genom offlineförsäljning, marknadsföring, partner- och leverantörsinitiativ) för de syften som beskrivs ovan.

Vi kan också anonymisera eller sammanställa din information och använda den för de syften som beskrivs ovan eller för andra syften i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag.

Den rättsliga grunden för att TETRA ska kunna behandla dina personuppgifter enligt beskrivningen ovan är vanligtvis en av följande:

 • ditt samtycke;
 • fullgörandet av ett avtal med dig eller en relevant part;
 • våra legitima affärsintressen, eller
 • uppfylla våra rättsliga skyldigheter.

Om du inte vill bli kontaktad av företaget om andra produkter och tjänster eller annat innehåll som vi tror kan vara av intresse för dig, kan du välja att inte kryssa i rutan "Jag samtycker till att ta emot meddelanden från TETRA Technologies" i det formulär som används för att samla in dina personuppgifter på webbplatsen.

Du kan när som helst avsluta prenumerationen på e-postmeddelanden från TETRA genom att klicka på länken "Hantera preferenser" som finns i varje meddelande. Du kan också kontakta oss på den kontaktinformation som anges nedan och be att bli utelämnad från framtida distributioner från oss eller att uppdatera eller korrigera din personliga information.

Hur och när vi delar din personliga information

Vi kan överföra eller avslöja personlig information som vi samlar in eller som du ger oss enligt beskrivningen i denna sekretesspolicy:

 • Till våra dotterbolag, dotterbolag, avdelningar, anställda och affärspartners.
 • Till våra entreprenörer, säljare och leverantörer för de ändamål som beskrivs i sekretesspolicyn. Vi kan till exempel överföra eller avslöja någon av de kategorier av personuppgifter som anges ovan med tjänsteleverantörer som vi har anlitat för att utföra tjänster på våra vägnar. Dessa tjänster kan omfatta tjänster relaterade till webbhotell, hantering av anställningsansökningar, kundsupport, dataanalys, kundtjänst, reklam/marknadsföring, utskick av nyhetsbrev och supporttjänster för e-post och meddelanden.
 • För att uppfylla det syfte för vilket du tillhandahåller informationen (t.ex. om du tillhandahåller e-postadressen till en annan person så att vi kan kontakta dem, kan vi överföra innehållet i den kommunikationen och ditt namn och dina kontaktuppgifter till mottagaren).
 • Till vem som helst - inklusive myndigheter eller tillsynsmyndigheter - utan förvarning, om vi anser att det är nödvändigt eller lämpligt för något av följande syften:
  • för att följa domstolsbeslut, lagar eller rättsliga förfaranden, inklusive för att svara på förfrågningar från myndigheter eller tillsynsmyndigheter (inklusive från offentliga och statliga myndigheter utanför ditt bosättningsland);
  • För att upprätthålla våra villkor och bestämmelser eller andra avtal eller som svar på aktiviteter som är olagliga eller strider mot TETRA:s regler för användning av webbplatsen;
  • För att skydda vår verksamhet eller någon av våra dotterbolag eller affärspartner;
  • För att skydda våra rättigheter, integritet, säkerhet, egendom eller intressen och/eller våra dotterbolags, affärspartners, kunder, dig eller andra;
  • för att tillåta oss att vidta tillgängliga åtgärder eller begränsa de skador som vi kan drabbas av; eller
  • i en nödsituation.
 • Till relevanta tredje parter i händelse av en potentiell eller faktisk försäljning eller överföring av hela eller en del av vår verksamhet eller våra tillgångar (inklusive i händelse av en fusion, ett förvärv, ett joint venture, en omorganisation, en avyttring, en upplösning eller en avveckling där verksamheten inte fortsätter som en going concern) eller en annan företagsförening där personuppgifter som vi innehar är en av de tillgångar som överförs.
 • Till andra parter som vi har lämnat ut när du tillhandahåller informationen eller med ditt samtycke.

TETRA säljer inte personlig information till tredje part, inklusive personlig information om minderåriga under 16 år.

Dina valmöjligheter när det gäller din personliga information

Du har vissa rättigheter avseende de Personuppgifter som vi har om dig, i enlighet med tillämplig lag. I den utsträckning som föreskrivs i lagen i din jurisdiktion kan du ha rätt att (a) få tillgång till vissa personuppgifter som vi har om dig; (b) begära att vi uppdaterar, korrigerar, ändrar, raderar eller begränsar dina personuppgifter; eller (c) utöva din rätt till dataportabilitet. Vi har skapat mekanismer för att ge dig kontroll över din information.

Du kan välja att inte acceptera "cookies" genom att ändra webbläsarinställningen på din dator. Observera att de flesta webbläsare automatiskt accepterar cookies. Du kan också avvisa eller blockera cookies när du besöker webbplatsen genom att inte svara jakande när du tillfrågas på webbplatsen om du kommer att acceptera cookies. Observera dock att om du väljer att inte acceptera cookies kan det hända att du inte får tillgång till hela eller delar av webbplatsen och att vissa delar av webbplatsen kanske inte fungerar effektivt. Genom att använda webbplatsen samtycker du till att vi kan placera alla cookies som du inte har raderat eller avvisat på din enhet. Du kan besöka www.allaboutcookies.org för mer information om hur du tar bort eller avvisar cookies och för ytterligare information om cookies i allmänhet.

Om du inte vill att din information ska samlas in, användas och lämnas ut enligt beskrivningen i denna integritetspolicy och/eller om du inte vill att vi ska använda din information (t.ex. din e-postadress eller annan kontaktinformation) för att marknadsföra våra produkter eller tjänster, kan du välja att inte lämna informationen till oss. Du kan också välja bort detta genom att inte markera den relevanta rutan på det formulär där vi samlar in din personliga information (dvs. den ruta som du skulle markera om du samtyckte till att ta emot framtida kommunikation från oss).

Om vi har skickat ett e-postmeddelande med reklam/marknadsföring till dig kan du när som helst avregistrera dig från framtida kommunikation från TETRA genom att klicka på länken "Hantera preferenser" som finns i varje e-postmeddelande. Du kan också kontakta oss via den kontaktinformation som anges nedan och be att bli utelämnad från framtida distributioner från oss eller att uppdatera eller korrigera din personliga information.

Om så föreskrivs i lag kan du återkalla samtycke som du tidigare gett oss eller när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter på legitima grunder som rör din specifika situation, och vi kommer att tillämpa dina preferenser framöver på lämpligt sätt. För att begära utövandet av dessa rättigheter kan du kontakta oss på den kontaktinformation som anges nedan. Observera att vi kan behöva ytterligare information från dig för att kunna tillmötesgå din begäran.

Vi har åtagit oss att samarbeta med dig för att få en rättvis lösning på eventuella klagomål eller problem som rör sekretess. Om du emellertid anser att vi inte har kunnat hjälpa dig med ditt klagomål eller din oro kan du ha rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten i ditt hemland.

Skydd och lagring av dina personuppgifter

Vi tillämpar fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som är utformade för att säkra och upprätthålla integriteten och sekretessen för din personliga information. Även om ingen säkerhetsåtgärd kan garantera mot oavsiktlig förlust eller kompromiss, utvärderar och uppdaterar vi dessa åtgärder regelbundet i syfte att tillhandahålla lämplig säkerhet för all information som innehas av oss.

Tyvärr är överföringen av information via internet inte helt säker. Även om vi gör vårt bästa för att skydda din information kan vi inte garantera säkerheten för din information som överförs via webbplatsen. All överföring av information sker på egen risk. Vi ansvarar inte för kringgående av sekretessinställningar eller säkerhetsåtgärder som finns på webbplatsen.

Lagring av uppgifter

TETRA kommer inte att lagra din information längre än vad som är nödvändigt och tillåtet mot bakgrund av det eller de syften för vilka den erhölls. De kriterier som används för att fastställa våra lagringsperioder inkluderar utan begränsning (a) hur länge vi har en pågående relation med dig, (b) om det finns en rättslig skyldighet som vi omfattas av, eller (c) om lagring är tillrådligt mot bakgrund av vår rättsliga ställning (till exempel med avseende på tillämpliga begränsningar, rättstvister eller myndighetsutredningar).

Internationell dataöverföring

Dina personuppgifter kan överföras till, lagras och/eller behandlas i alla länder där vi har anläggningar eller där vi anlitar tjänsteleverantörer. Genom att använda webbplatsen samtycker du till överföring av information till länder utanför ditt bosättningsland (inklusive USA), som kan ha dataskyddsregler som skiljer sig från dem i ditt land. Din personliga information kan också vara tillgänglig för regeringen i dessa länder enligt en laglig order som gjorts i dessa länder.

Om du befinner dig inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") har vissa länder utanför EES erkänts av Europeiska kommissionen som länder som tillhandahåller en adekvat nivå av dataskydd enligt EES-standarder (den fullständiga listan över dessa länder finns här http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). För överföringar av personuppgifter från EES till länder som inte anses vara lämpliga av Europeiska kommissionen, i den utsträckning som krävs enligt tillämplig lag, har vi infört lämpliga åtgärder, såsom standardavtalsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen, i enlighet med tillämpliga rättsliga krav för att skydda dina personuppgifter.

Du kan också lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet som är behörig för ditt land eller din region eller där en påstådd överträdelse av tillämplig dataskyddslag inträffar. En lista över dataskyddsmyndigheter finns på http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

Länkade webbplatser

Vi kan tillhandahålla länkar till tredje parts webbplatser. Vi kontrollerar inte dessa webbplatser och uppmanar dig därför att läsa igenom sekretesspolicyn på dessa (och alla) webbplatser från tredje part.

Vi ansvarar inte för sekretesspolicyer eller praxis för webbplatser och tjänster som kontrolleras av andra företag eller organisationer än våra.

Att en länk till en tredje parts webbplats finns på webbplatsen innebär inte att den länkade webbplatsen eller tjänsten godkänns av oss eller våra dotterbolag.

Dessutom är vi inte ansvariga för andra företags eller organisationers (inklusive Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM eller någon annan apputvecklare, appleverantör, leverantör av plattformar för sociala medier, operativsystemleverantör, leverantör av trådlösa tjänster eller tillverkare av enheter) policyer eller praxis när det gäller insamling, användning, utlämnande av information eller säkerhet, inklusive när det gäller personuppgifter som du lämnar till andra företag eller organisationer genom eller i samband med apparna eller våra sidor på sociala medier.

Ändringar i sekretesspolicyn

Denna integritetspolicy kan uppdateras regelbundet och utan föregående meddelande till dig. Datumet då sekretesspolicyn senast reviderades anges högst upp på den första sidan i sekretesspolicyn. Din fortsatta användning av webbplatsen efter att vi har gjort ändringar anses vara ett godkännande av dessa ändringar, och du är ansvarig för att besöka denna sekretesspolicy innan du går in på webbplatsen för att kontrollera eventuella ändringar.

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar kring denna integritetspolicy eller hur dina personuppgifter har använts, vänligen kontakta oss på webmaster@onetetra.com.