Laddar data...

Enstegssystem

Vårt enstegs TETRAClean™-spacer-system är ett miljövänligt system med en enda tablett. Det innehåller tensider för borrhålsrengöring och suspensionspolymerer som verkar för att dispergera, avlägsna och suspendera fasta ämnen i en svepning.

TETRAClean-systemet kan utformas för rengöring av vattenbaserade, dieseloljebaserade och syntetiska oljebaserade slammar i borrhålen.

TETRAClean 105 ytaktivt medel

TETRAClean 105 är en miljövänlig, egen blandning av icke-joniska tensider som är utformad för att snabbt och effektivt avlägsna vatten-, olje- och syntetiskbaserad oljeslam från metallytor.

TETRAClean 106 tensidaktivator

TETRAClean 106 är en miljövänlig, patenterad blandning av oorganiska salter som är utformad för att aktivera TETRAClean 105-tensiden i TETRAClean-avskiljningssystemet.

TETRAClean 107 ytaktivt medel

TETRAClean 107 är en miljövänlig, egen blandning av icke-joniska tensider som snabbt och effektivt avlägsnar vatten-, olje- och syntetiskt baserade oljeslammar från metallytor.

TETRAClean 110 ömsesidigt lösningsmedel

TETRAClean 110 är ett ömsesidigt lösningsmedel som används för att avlägsna oljebaserade borrvätskerester från höljen. TETRAClean 110-systemet kan programmeras som ett diskret lösningsmedel för rengöring av hölje eller kombineras med TETRAClean-tensider.