Laddar data...

Lineära gelpiller

Linjära gelvätskor är formulerade med ett stort antal olika polymerer i en vattenbaserad bas. Polymerer som vanligen används för att formulera dessa linjära geler är guar, hydroxipropylguar (HPG), karboximetylguar (CMHPG) och hydroxyetylcellulosa (HEC).

BioPol™ linjära gelpiller

BioPol linjära gelpiller är utformade för att på ett ekonomiskt sätt förbättra reologin hos klara saltvattenvätskor och samtidigt minska invasionen av och skadorna på producerande reservoarer.

BioPol™ viskositetsmedel

BioPol viscosifier är en komplex polymer med hög molekylvikt och är en fin, lätt dispergerad granulär produkt som används i vätskor med klar brine, spacers och piller för kontroll av vätskeförlust. Den är mycket motståndskraftig mot nedbrytning genom skjuvning och verkar för att höja flytgränsen och skjuvningshastighetens viskositet, vilket förbättrar hålrensningen och främjar utvecklingen av gelstyrka.

BioPol™ L viskositetsmedel

BioPol L är en flytande polysackaridpolymer med hög molekylvikt i en lätt kolvätebaserad olja och används som ett primärt viskositets- och suspenderingsmedel för klara saltvattenvätskor, spacers och piller för kontroll av vätskeförlust. Det är en lättblandad flytande produkt som ger en stabil reologi vid temperaturer över 250ºF/120ºC.

BioPol™ HT viskositetsmedel

BioPol™ HT viskosifier är en torr polymer som är mer kompatibel med tvåvärda klara saltvätskor och ger en stabil reologi vid temperaturer upp till 300ºF/148ºC.

TETRAVis™ linjära geltabletter

Dessa gelpolymerer används ofta för att viskosifiera allmänna saltvattenapplikationer med en permeabilitet på mindre än en Darcy-enhet och anses vara mindre skadliga och lättare att rengöra i formationer.

TETRAVis™ linjära geltabletter

TETRAVis linjära gelpiller, som vanligen används i vätskor med ett enda salt, är en hydroxyetylcellulosa (HEC) med hög renhet och hög molekylvikt som lätt bryts ned med syra, oxidationsmedel och enzymer. De ger ett brett utbud av viskositeter för kontroll av vätskeförluster, hålrengöring och distansmedel.

TETRAVis™ L linjära gelpiller

TETRAVis L linjära gelpiller, som vanligen används i två saltsalter av kalciumklorid och kalciumbromid, är en icke-jonisk HEC med ultrahög molekylvikt som är suspenderad i en homogen, kolvätefri, biologiskt nedbrytbar och miljösäker lösning.

TETRAVis™ L Plus linjära gelpiller

TETRAVis L Plus linjära gelpiller är den vanligaste viskosifierande polymeren som används i tresaltssystem och är en dubbelstark, flytande HEC-polymer som används för kontroll av vätskeförluster, rengöring av hål och bildning av distansbitar. TETRAVis L Plus fungerar också som ett friktionsreducerande medel.