Laddar data...

Tankar för vattenförvaring och gropförstärkning

TETRA-lösningar för lagring och gropbeklädnad säkerställer att borrning och färdigställande har en tillräcklig vattenförsörjning på plats och vid behov.

Våra stålförvaringstankar ovan jord är polyetenfodrade och kan användas tillsammans med våra tjänster för vattenförsörjning, överföring, behandling och återvinning eller separat. Alla våra lagringslösningar ovan jord är lätta att montera och konstruerade enligt högsta standard.

En första vattenlagring minskar de långsiktiga kostnaderna genom att begränsa den kostsamma lastbilstrafiken på vägarna på landsbygden och se till att du inte får brist på vatten när du behöver det som mest.

Liner-tjänster

Vi erbjuder ett brett utbud av polyetylenliner-tjänster upp till 60 millimeter i enlighet med EPA:s bestämmelser. Vår erfarna personal förbereder platsen och bygger gropar enligt dina specifikationer och inspekterar hela området för att se till att det är fritt från stenar, rötter eller främmande material som kan skada linern.

Sekundär inneslutning

Utöver våra linertjänster erbjuder vi en rad olika sekundära inneslutningstjänster för att skydda mot kostsamma läckor, spill och olyckor. Inneslutningsstrukturerna kan byggas med jordvallar som formas av vår erfarna personal. Ett annat alternativ är att tillhandahålla bärbara konstruktioner som placeras runt tankar, pumpar och utrustning med lämplig linjering.