Laddar data...
Banner för hjältar inom kompletteringsvätskor

Produkter för bevarande av brunnshuvud

I miljön under ett lock uppnås korrosionsskydd bäst genom att applicera en syreavskiljare, en skyddande film och en biocid. Av dessa tre är syreavskiljaren den mest kritiska. Laboratorie- och fältstudier visar att löst syre är den dominerande orsaken till allmän korrosion i havsvatten.

Problemen med nuvarande metoder att använda ett fjärrstyrt fordon eller en slang för att injicera ett korrosionsskyddsmedel är att båda metoderna är besvärliga, tidskrävande och slösaktiga.

CapHib Behandling för bevarande av subsea-brunnshuvudet

En konserveringsbehandling för undervattensbrunnshuvud som är utformad för att ge korrosionsskydd för att skydda trädets inre mekaniska komponenter som utsätts för havsvatten. Dessa komponenter omfattar trädets interna lock och kronplugg, de tryckbärande barriärer som används för att få tillgång till brunnen vid bearbetning samt verktygslåsningsprofiler och ytor i julgransborrningen. Varje CapHib-paket är konstruerat för att behandla femtio fat havsvatten. CapHib-behandlingen appliceras genom att CapHib-applikatorn fästs på undersidan av trädet eller brunnshuvudet, varifrån de aktiva komponenterna löses upp och sprids för att behandla den volym havsvatten som finns i trädet och/eller brunnshuvudet.