Laddar data...

Tekniska tjänster

Tekniska tjänster

Våra experter på tekniska tjänster utför standard- och icke-standardiserade tester och produktutveckling av vätskor för borrning, färdigställande och packer, inklusive:

  • Modellering och testning av hydrater
  • Modellering, testning och utveckling av korrosionsskydd
  • Modellering, testning och utveckling av slamförskjutning
  • Modellering och testning av skador i formationen
  • Modellering, testning och utveckling av förebyggande av förlustcirkulation.
  • Utvärdering och utveckling av de reologiska egenskaperna
  • Konstruerade lösningar för stöd för konstruktion och hantering av vätskor
  • Fältstöd för teknisk konstruktion och vätskeprovning
  • Utvärdering och rekommendationer för återvinning av vätskor
  • Felsökning av vätskor