Laddar data...
Banner för resurshjälte

Specialiserad vätsketestning

Specialiserad vätsketestning

Vårt fokus på att tillhandahålla specialiserade lösningar som förbättrar kvalitet, säkerhet och produktivitet hjälper dig att navigera i en alltmer reglerad värld.

Några av våra specialiserade vätsketester omfattar:

  • Brookfields reologi
  • Modellering av slamförskjutning
  • Kalorimetri med högtrycksdifferentiell skanningskalorimetri
  • Modellering/provning av hämning av gashydrater
  • Mätning av värmekapacitet/termisk konduktivitet
  • Testning/modellering av formationsskador
  • Testning/modellering av system för förebyggande av förlorad cirkulation
  • Studier av termisk stabilitet
  • Modellering/analys av korrosionsskydd
  • Formulering av vätska